Oznamy

Prvé miesto pre študentku VŠVU

Študentka Textilnej tvorby v priestore Lucia Seppová získala 1. miesto za študentskú prácu na V. ročníku medzinárodného textilného trienále Textile art of today, s interaktívnou inštaláciou Posolstvo.

Cena Egona Schiele 2018

1. miesto v súťaži Cena Egona Schiele 2018 získal študent VŠVU Bc. Martin Schwarz z Katedra grafiky a iných médií.

artcampus

Dňa 25. 10. 2018 bola spustená verejná anonymná jednokolová architektonicko-urbanistická súťaž návrhov na internát s jedálňou a technologický pavilón v areáli Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na Drotárskej ceste.

Spoločné zasadanie AS VŠVU

Vážení členovia AS VŠVU, vážení hostia, pozývam Vás na spoločné zasadanie AS VŠVU – členov, ktorým končí funkčné obdobie a novozvolených členov.

27. riadne zasadnutie akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU, pozývam Vás na 27. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

6. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 6. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu.