Oznamy

Nový profesor

Profesor Robert Votický, nový člen Katedry architektonickej tvorby.

Habilitačné prednášky

Habilitačné prednášky a práce predstavia pedagógovia VŠVU Silvia Saparová a Daniel Piršč.

Prednáška v Chicagu

Dr. phil. Andrea Euringer-Bátorová na Výročnej konferencii College Art Association.