Oznamy

BIKE ART – výzva na účasť

Pozývame Vás k účasti na súťažnom workshope pre študentov VŠVU pod názvom BIKE ART, ktorý je jedným z podujatí festivalu BLAF.

Nový web

Informácie o nových webových stránkach školy.

Medzinárodná súťaž Holcim Awards

4. ročník celosvetovej súťaže Holcim Awards pre projekty udržateľnej výstavby Celková honorovaná suma pre víťazné projekty je až 2 milióny USD

Projekt Desatoro – spolupráca VŠVU a SND

VŠVU má príležitosť participovať na projekte Desatoro výstavou alebo výtvarným projektom, ktorý môže využiť vnútorné aj vonkajšie verejne prístupné priestory novostavby SND.

Cena EXIT

Súťaž pre študentov českých a slovenských vysokých umeleckých škôl vyhlasovaná Fakultou umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.