Oznamy

Voľby do akademického senátu VŠVU

Vážení členovia akademickej obce VŠVU! Volebná komisia, ustanovená Akademickým senátom VŠVU, vyhlasuje voľby do Akademického senátu VŠVU.

Ocenenení študenti

Študenti Katedry fotografie VŠVU ocenení v súťaži FOTO ROKA 2014 organizovanej Nadáciou VUB.

FRESH DESIGN

V máji sa vo Wroclave v Poľsku uskutočnil už druhý ročník medzinárodného workshopu FRESH DESIGN - Young Europe about Design, ktorého sa zúčastnili aj študenti VŠVU. Katedru dizajnu reprezentovali Štefan Nosko, Andrea Bišťanová a Petra Rybanská.

Obhajoby diplomových prác

Pozývame Vás na verejné obhajoby diplomových prác študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Traja pátrači - konkurz

Vydavateľstvo SPN - Mladé letá, s. r. o., vyhlasuje konkurz na titulnú ilustráciu známej série kníh TRAJA PÁTRAČI č. 67, Záhada zlovestného strašiaka.