Oznamy

Výsledky volieb do Akademického senátu

Volebná komisia ustanovená pre voľby do Akademického senátu VŠVU týmto oznamuje výsledky volieb do Akademického senátu VŠVU, ktoré sa konali dňa 16. 10. 2014.

Sochy pro Brno

Statutární město Brno oznámilo zahájení výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi

Voľby do akademického senátu VŠVU

Vážení členovia akademickej obce VŠVU! Volebná komisia, ustanovená Akademickým senátom VŠVU, vyhlasuje voľby do Akademického senátu VŠVU.

Ocenenení študenti

Študenti Katedry fotografie VŠVU ocenení v súťaži FOTO ROKA 2014 organizovanej Nadáciou VUB.