Oznamy

Cena SRK za umenie

Cenu Slovenskej rektorskej konferencie za umenie v roku 2014 získala Andrea Kopecká, absolventka VŠVU

Maľba roka 2014

Víťazmi hlavnej ceny Maľba roka 2014 sú aj absolventi VŠVU

Výsledky volieb do Akademického senátu

Volebná komisia ustanovená pre voľby do Akademického senátu VŠVU týmto oznamuje výsledky volieb do Akademického senátu VŠVU, ktoré sa konali dňa 16. 10. 2014.

Sochy pro Brno

Statutární město Brno oznámilo zahájení výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi