Oznamy

Výzva pre absolventov VŠVU

Rijksakademie van beeldende kunsten vyhlásila výzvu na prihlásenie sa na rezidenčný program na rok 2016.

Smútočný oznam

Z hlbokým zármutkom oznamujeme Akademickej obci VŠVU a verejnosti, že dňa 8. januára 2015 nás vo veku 88 rokov navždy opustila dlhoročná vysokoškolská učiteľka a historička umenia prof. PhDr. Ľudmila Peterajová, CSc. (3. 7. 1927 – 8. 1. 2015). Česť jej pamiatke!

Knižnica bude zatvorená

Akademická knižnica VŠVU bude počas vianočných prázdnin a počas prijímacích pohovorov zatvorená.

Ranking 2014

Výsledky hodnotenia fakúlt slovenských vysokých škôl.

Zimný Prieskum 2014

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pozýva na Zimný Prieskum 2014, verejnú prezentáciu semestrálnych prác študentov.

Rektorom VŠVU je prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, na zasadnutí dňa 25. 11. 2014, do pozície rektora na nové štvorročné funkčné obdobie opakovane (v prvom kole) zvolil prof. Stanislava Stankociho, akademického maliara, plným počtom hlasov 21.