Oznamy

Ranking 2014

Výsledky hodnotenia fakúlt slovenských vysokých škôl.

Zimný Prieskum 2014

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pozýva na Zimný Prieskum 2014, verejnú prezentáciu semestrálnych prác študentov.

Rektorom VŠVU je prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, na zasadnutí dňa 25. 11. 2014, do pozície rektora na nové štvorročné funkčné obdobie opakovane (v prvom kole) zvolil prof. Stanislava Stankociho, akademického maliara, plným počtom hlasov 21.

Cena SRK za umenie

Cenu Slovenskej rektorskej konferencie za umenie v roku 2014 získala Andrea Kopecká, absolventka VŠVU

Maľba roka 2014

Víťazmi hlavnej ceny Maľba roka 2014 sú aj absolventi VŠVU