Oznamy

Výzva pre absolventov VŠVU

Rijksakademie van beeldende kunsten vyhlásila výzvu na prihlásenie sa na rezidenčný program na rok 2016.

Smútočný oznam

Z hlbokým zármutkom oznamujeme Akademickej obci VŠVU a verejnosti, že dňa 8. januára 2015 nás vo veku 88 rokov navždy opustila dlhoročná vysokoškolská učiteľka a historička umenia prof. PhDr. Ľudmila Peterajová, CSc. (3. 7. 1927 – 8. 1. 2015). Česť jej pamiatke!

Knižnica bude zatvorená

Akademická knižnica VŠVU bude počas vianočných prázdnin a počas prijímacích pohovorov zatvorená.