Oznamy

7. riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 7. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Dejiny a prax súčasného umenia

Nový dvojročný magisterský program v dennej forme štúdia odpovedá na dynamické premeny a nové globálne výzvy, ktorým čelí súčasné umenie v 21. storočí.

6. riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 6. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Štipendiá vo výške 2300 eur/semester

Aktuálna výzva Vyšehradských štipendií (Visegrad Scholarship Program – VSP) pre magisterské, doktorandské a iné postgraduálne štúdium (študijný, alebo výskumný projekt po magisterskom štúdiu) s termínom podávania žiadostí do 15. 3. 2019.

How to conduct research in art?

V dňoch 25. 2. až 1. 3. 2019 bude na VŠVU prebiehať 5 dňový workshop "How to conduct research in art?" pod vedením Christelle NICOLAS, výskumníčka v oblasti histórie a teórie umenia a Carolina S. Santo, umelkyňa, scénografka a výskumníčka v umení Verejná prednáška bude v piatok, 1. 3. 2019, o 18:00 hod. v Galérii Medium