2018 – Future of Europe

Medzinárodná výtvarná súťaž. Prispejte do debaty o budúcnosti Eúrópy.

2018 – Future of Europe
2018 – Future of Europe

Rada pre medzinárodné vzťahy v spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů a Friedrich Ebert Stiftung vyhlasujú medzinárodnú výtvarnúsúťaž na tému: 2018 – Future of Europe.  

Študent, ktorý sa zúčastní súťaže, má šancu vyhrať odmenu:

  1. miesto 600 EUR
  2. miesto 400 EUR
  3. miesto 320 EUR

Práce, ktoré splnia podmienky súťaže budú zaradené do katalógu. Z vybraných prác vznikne putovnávýstava.

Projekt podporujú:
Západočeská Univerzita v Plzni, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Viac informácií:
http://www.rmv.cz/cz/detail-clanku/zadani-souteze/#.WtT28C-B3_8