2% pre PRO ART

Neinvestičný fond PRO ART Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave sa uchádza o Vaše 2% z daní

Podporte fotografov, sochárov, grafikov, dizajnérov, architektov, textilných výtvarníkov, maliarov, sklárov, reštaurátorov, šperkárov, keramikov, multimediálnych umelcov, teoretikov umenia. Podporíte tvorbu, výstavy, konferencie, workshopy, súťaže, výskumné projekty, publikácie a ďalšie aktivity Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

2 % pre PRO ART - 2014
2 % pre PRO ART - 2014

Neinvestičný fond PRO ART vznikol v roku 1997 s cieľom podporiť rozvojové projekty školy, pomôcť pri modernizácii systémov výučby, učebníc a učebných pomôcok, technického vybavenia školy, ale aj pri organizácii výstav, workshopov, prezentácií a študijných pobytov. Aj tento rok sa uchádza o 2 % z Vašich daní.

Ak ste zamestnanec, stiahnite si tu editovateľné predvyplnené tlačivo Vyhlásenie (vo formáte RTF) a Potvrdenie o zaplatení dane.

Ak podávate daňové priznanie, vyplňte tieto údaje do príslušnej kolonky:

Obchodné meno alebo názov: Neinvestičný fond PRO ART „n. f.“
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie č. 18, 811 01 Bratislava
Právna forma: neinvestičný fond
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 31772340 

Ďakujeme za podporu!