Zahraničné oddelenie

Inštitucionálna koordinátorka
(Mobilita študentov a zamestnancov
medzi krajinami programu) 

Mgr. Zuzana Wallnerová
+421 2 594 28 508
chránený e-mail

Po: 9:00 – 11:00
St: 13:30 – 15:00
Št: Drotárska (miestnosť 254)

Erasmus+ koordinátorka – prichádzajúce mobility
(študenti a pedagógovia prichádzajúci na VŠVU),
freemoveri

Mgr. art. Ivana Durkáčová
+421 2 5942 8587
kl. 487
chránený e-mail

St: 13:30 – 15:00
Št: 13:30 – 15:00 (miestnosť H36)

Erasmus+ koordinátorka – odchádzajúce mobility
(študenti a pedagógovia VŠVU odchádzajúci
na zahraničné partnerské školy)

Mgr. art. Natália Veľká
+421 2 5942 8585
kl. 485
chránený e-mail

St: 13:30 – 15:00
Št: 13:30 – 15:00 (miestnosť H36)

Erasmus+ koordinátorka – pracovné stáže,
medziinštitucionálne dohody

Mgr. Mgr. art. Dana Tomečková
+421 2 5942 8587
kl. 487
chránený e-mail

Po: 9:00 – 11:00
St: 13:30 – 15:00 (miestnosť H36) 

Zahraničné oddelenie VŠVU koordinuje a metodicky usmerňuje aktivity školy v oblasti medzinárodnej spolupráce. Vyhodnocuje výsledky internacionalizácie a pripravuje podklady pre rozhodovanie o ďalšom rozvoji. Podieľa sa na príprave zmlúv o spolupráci s partnerskými školami a ďalšími inštitúciami v zahraničí, zabezpečuje ich evidenciu a aktualizáciu.

V rámci Zahraničného oddelenia prebieha inštitucionálna koordinácia programu Erasmus+, čiže komplexného vedenia jeho organizačnej, administratívnej a finančnej agendy. Zahraničné oddelenie organizačne a administratívne zabezpečuje výberové konania na pobyty študentov v zahraničí nielen v rámci programu Erasmus+, ale aj na základe bilaterálnych dohôd. Okrem toho koordinuje študijné pobyty zahraničných študentov na VŠVU a tiež praktické stáže študentov VŠVU v zahraničí. Metodicky zaisťuje a vykonáva agendu zahraničných pracovných ciest zamestnancov VŠVU, ako aj prijímania cudzincov (zahraničných hostí, pedagógov, výskumných pracovníkov) na pobyt na VŠVU.