Prípravné návštevy

Návštevy vysokoškolských alebo iných inštitúcií za účelom nadviazania kontaktov a spolupráce.

Pedagógovia a výskumní pracovníci majú možnosť vycestovať na krátkodobú prípravnú návštevu na vysokoškolskú alebo inú inštitúciu v zahraničí, prípadne do podniku, za účelom nadviazania kontaktov, spolupráce alebo prípravy nových projektov. Pre tento typ mobility je možné využiť program Erasmus+.

Podrobnejšie informácie získate na Zahraničnom oddelení VŠVU.