Pracovné stáže pre absolventov

Absolventi VŠVU majú možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+, v rámci partnerských krajín i stáže na Slovensku. Stáže pod programom Erasmus+ v rámci krajín EÚ administruje a financuje konzorcium WorkSpace Europe. Viac informácií o konzorciu nájdete na www.workspaceeurope.sk

Stáže v rámci programu Erasmus+

Kto sa môže prihlásiť?

Študenti posledného ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.

Doba trvania:

min. 2 a max. 12 mesiacov

Grant:

520 – 620 EUR/mesiac (v závislosti od krajiny)
570 – 670 EUR/mesiac (v závislosti od krajiny pre študentov poberajúcich soc. štipendium)

Počet odpracovaných hodín:

min. 37,5 hod/týždeň

Kedy môžem vycestovať:

po obhajobách (stáž musí byť absolvovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia)

Kam môžem vycestovať:

Členské krajiny EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Macedónsko, Nórsko, Turecko

Tipy na stáže:

Ako sa prihlásiť?

Na zahraničnom oddelení odovzdať:

  • Prihlášku podpísanú vedúcim ateliéry a katedry
  • uprednostnení budú uchádzači s potvrdením o prijatí na stáž od prijímajúcej organizácie (postačuje e-mail)

Deadline na prihlásenie

31. máj 2019

  • budúci absolventi
  • študenti, ktorí chcú ísť na leto 2019 (jún - august)

31. júl 2019

  • študenti, ktorí chcú ísť v ZS 2019/2020

Výber študentov bude posudzovaný na základe odovzdaných dokumentov.

Postup pred odchodom, počas a po príchode

Ak študent uspeje vo výberovom konaní, bude kontaktovaný naším partnerom WorkSpace Europe.