Mobilita študentov

Táto sekcia je určená študentom VŠVU, ktorí chcú stráviť časť svojho štúdia v zahraničí.

Informácie o možnostiach krátkodobých študijných pobytov, pracovných a výskumných stáží na zahraničných vzdelávacích inštitúciách, vo firmách a organizáciách, pre študentov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského študijného programu. Podrobné inštrukcie ako sa prihlásiť na zahraničný pobyt, aj ako ho úspešne absolvovať.

Študijné pobyty pre študentov

Študijné pobyty na zahraničných vysokých školách.

Výskumné pobyty pre doktorandov

Informácie o možnostiach vycestovania v priebehu doktorandského štúdia.

Pracovné stáže pre študentov

Študenti VŠVU majú možnosť v rámci svojho štúdia absolvovať pracovnú stáž v zahraničí. O stáž sa možno uchádzať v rámci krajín EÚ prostredníctvom programu Erasmus+.

Pracovné stáže pre absolventov

Absolventi VŠVU majú možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+.