Medzinárodné projekty

Shared Cities: Creative Momentum

Katedra architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení je jedným z 11 partnerov zo 7 stredoeurópskych veľkomiest – Belehrad, Berlín, Bratislava, Katovice, Praha a Varšava – v štvorročnom kultúrnom projekte Shared Cities: Creative Momentum.

Spolupráca s partnerskými krajinami – Program Erasmus+ KA107 – 2016

Projekt zameraný na vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov – študentov a zamestnancov VŠVU a partnerských univerzít.

Spolupráca s partnerskými krajinami – Program Erasmus+ KA107 – 2017

Projekt zameraný na vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov – študentov a zamestnancov VŠVU a partnerských univerzít.