Medzinárodná spolupráca

Informácie o možnostiach mobility študentov a pedagógov a programoch zabezpečujúcich ich finančnú podporu.

Hlavným strategickým cieľom na úrovni internacionalizácie VŠVU a medzinárodnej spolupráce je rozvíjať a zvyšovať medzinárodnú mobilitu študentov, pedagógov a výskumných pracovníkov medzi VŠVU a zahraničnými vzdelávacími, výskumnými a pracovnými inštitúciami.

Výberové konanie na zahraničné študijné pobyty v akademickom roku 2021/2022