Medzinárodná spolupráca

Informácie o možnostiach mobility študentov a pedagógov a programoch zabezpečujúcich ich finančnú podporu.

Hlavným strategickým cieľom na úrovni internacionalizácie VŠVU a medzinárodnej spolupráce je rozvíjať a zvyšovať medzinárodnú mobilitu študentov, pedagógov a výskumných pracovníkov medzi VŠVU a zahraničnými vzdelávacími, výskumnými a pracovnými inštitúciami.

 

Mimoriadna výzva na študijné pobyty v zahraničí v letnom semestri 2018/19

Výsledky výberového konania na zahraničné pobyty v akademickom roku 2019/2020 

Zahraničné oddelenie

Stratégia internacionalizácie

Základný strategický cieľ Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) je založený predovšetkým na skvalitňovaní a progresívnom rozvoji vzdelávacej, umeleckej a výskumnej činnosti, a intenzívnejšom napĺňaní jej kultúrneho a humanizujúceho poslania.

Medzinárodné projekty