Silvia Lacková Čúzyová

Meno
Mgr. Silvia Lacková Čúzyová, PhD.
Pozícia
Výskumná pracovníčka
Oddelenie
Centrum výskumu
E-mail
chránený e-mail
Adresa kancelárie
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

(1981, Piešťany)

Magisterské štúdium skončila na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore Dejiny umenia a kultúry (prof. Milan Hamada); v doktorandskom štúdiu pokračovala na Katedre teórie dejín umenia a architektúry Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (prof. Marian Zervan). Aktuálne pôsobí ako výskumný pracovník v Centre výskumu VŠVU v Bratislave.

Venuje sa historiografii dejín umenia na Slovensku najmä v dekádach: 40 roky, 60. roky, 90. roky 20. storočia. Je kurátorkou výstav súčasného slovenského umenia a dizajnu, spoluautorkou viacerých výstav súčasného umenia špecializovaných pre regionálne publikum a dlhoročnou riaditeľkou Galérie Medium pri Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.