Pavel Bukoven

Meno
RNDr. Pavel Bukoven
Pozícia
Vedúci sekcie digitálnych technológií
Správca siete
Oddelenie
Oddelenie digitálnych technológií
Telefón
02 6829 9575
E-mail
chránený e-mail
Adresa kancelárie
Drotárska 44, Bratislava

Predmety:

  • Modelovanie v programe MAYA I. – IV.
  • Základy modelovania počítačom I., II.