Oľga Kasajová

Meno
PhDr. Oľga Kasajová
Pozícia
Vedúca knižnice
Akvizície
Oddelenie
Akademická knižnica
Telefón
02 5942 8560
E-mail
chránený e-mail
Adresa kancelárie
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Štúdium:

 • 1977 – 1981 Masarykova univerzita Brno, veda o výtvarnom umení
 • 1983 Masarykova univerzita Brno, doktorát z dejín umenia
 • 2005 CVTI Bratislava, základné knihovnícke minimum

Odborná prax:

 • 1981 – 2003 Kysucká galéria Čadca, historička umenia, posledných 7 rokov jej riaditeľka 
 • 2003  – 2004 Základná škola Čadca, učiteľka
 • 2005 – 2007 Mestská knižnica v Bratislave, vedúca úseku hudobnej a umenovednej literatúry
 • 2007 – Akademická knižnica VŠVU v Bratislave, akvizítorka, od roku 2009 vedúca

Členstvo v odborných komisiách a poradných orgánoch:

 • 1991 – Ministerstvo kultúry SR,  odborný posudzovateľ diel výtvarného umenia
 • 2003 – 2008 Ministerstvo kultúry SR,  členka Komisie na ochranu kultúrneho dedičstva pri Krajskom úrade Žilina

Ocenenia:

 • 1998 Ocenenie primátora mesta Čadca za rozvoj kultúry v meste
 • 2001
  Ocenenie Ministra kultúry SR za rozvoj kultúry
  Ocenenie Krajského úradu v Žiline za rozvoj kultúry