Kristína Rypáková

Meno
Mag. arch. Kristína Rypáková
Pozícia
Asistentka
Doktorandka – externistka
Oddelenie
Katedra architektonickej tvorby
Ateliér architektúry II
E-mail
chránený e-mail
Adresa kancelárie
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Predmety:

  • Modelovanie a zobrazovanie počítačom I. – III.
  • Navrhni a postav I. – II.

Školiteľ:

  • Prof. Imrich Vaško, akad.arch.

Doktorandská téma:

  • Ne/matematické prototypy a typológie