Jozef Sedlák

Meno
doc. MgA. Jozef Sedlák
Pozícia
Odborný asistent
Oddelenie
Katedra fotografie a nových médií
E-mail
chránený e-mail
Adresa kancelárie
Drotárska 44, Bratislava

Výučba / Úradné hodiny

Streda
13:00 – 15:00
Štvrtok
14:30 – 17:30
Bratislava, 2007
Jakubovany, 2011
Krškany, 2009
Liptovský Mikuláš, 2011
Pohľadnice z USA, 2011

Predmety:

 • Dokumentárna fotografia I. – IV.

Štúdium:

1972

 • ukončil základné vzdelanie na ZDŠ Česká ul. v Bratislave

1977

 • ukončil stredné vzdelanie maturitou na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, Prof. Milota Havránková, Fero Tomík

1984

 • ukončil vysokoškolské vzdelanie  obhájením diplomovej práce na Katedra fotografie na Akadémii múzických umení Filmovej a televíznej fakulte v Praha , Prof. Ján Šmok, Pavel Štecha, Jaroslav Krejčí

Zamestnania:

1977 – 1979

 • Ústredie umeleckých remesiel v Bratislave

1984 – 1989

 • Štátne reštaurátorské ateliéry v Bratislave

od roku 1989

 • výtvarník v slobodnom povolaní. Venuje sa inscenovanej , dokumentárnej a konceptuálnej fotografii.

1991 – 2006

 • externým pedagóg na katedre fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave

od roku 2006

 • odborný asistent na katedre umeleckej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie

od roku 2007

 • odborný asistent na VŠVU v Bratislave, Katedra fotografie a nových médií

od roku 2010

 • externým pedagóg na SSÚŠD v Bratislave

Pedagogická činnosť:

1998

 • Lektor na výmennom pobyte študentov VŠVU na súkromnej škole fotografie v Aténach, Grécko

2001

 • Lektor letnej školy v Poprade, téma luminografia, Poprad, Slovensko

2005

 • Lektor kurzu fotografie, fotoklubu Fotogravity Levice, téma subjektívny dokument,mestský detail

2006

 • Lektor kurzu fotografie, fotoklubu Fotogravity Levice, Počúvadlo-Banská Štiavnica, téma subjektívny dokument

2007

 • Porota – Fotograf roka, Osobnosť slovenskej fotografie, člen poroty, Stredoeurópsky Dom fotografie, Bratislava, Slovenská republika

2007

 • Lektor kurzu fotografie, fotoklubu Fotogravity Levice, Fotomaratón, téma uhol pohľadu

2008

 • Workshop Rudňany – Poráč, Dom fotografie Liptovský Mikuláš

2008

 • Spoluorganizátor a editor knižnej publikácie „Mojimi Tvojimi očami“ (spolu uvidíme viac),  Knižná publikácia, Fotografie študentov VŠVU a klientov DSS Rosa v Bratislave, vydavateľ VŠVU Bratislava, Bratislava, Slovenská republika

2009

 • Spoluorganizátor  výstavy „My a náš svet.  Práce klientov DSS Rosa“ a  fotografií študentov  z VŠVU. Galéria SNM na Žižkovej ulici 12 v Bratislave, Slovenská republika

2010

 • Workshop Kremnica, Katedra fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave, téma sociálny dokument

2010

 • Lektor na workshope „Fotomaratón“ Levice

2010

 • Lektor na workshope  „Protiklady/inscenovaný portrét“, Levice

2011

 • 15. ročník Letnej fotoškoly Domu fotografie v Liptovskom Mikuláši, lektor Workshopu „Dokument po dokumente“

2011

 • Kurátor výstavy Jaroslav Žiak na 21. Ročníku mesiaca fotografie v Bratislave, galéria SEDF Prepošská ul., Bratislava

2011

 • Spoluorganizátor výstavy  „Hypo deň“, fotografie študentov VŠVU a SSÚŠD v Bratislave, priestory kultúrneho domu DSS ROSA na Patrónke, Bratislava

Grantová činnosť:

 • Spoluautor a riešiteľ projektu  KEGA MŠ SR pre rok 2010 a 2011 s názvom Fotografia a video ako program komunikácie s časom,  ľudmi  a vecami, číslo 211-008 UCM-4/2010
 • Kurátor a manažér Galérie Ľudovíta Hlaváča  na FMK UCM v Trnave na Skladovej 2.
 • Grant MOJIMI TVOJIMI OČAMI (Spolu uvidíme viac), 7.1 – Živá kultúra (Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva 2009), Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava, Slovenská republika

Ceny:

1983

 • 1.cena za knihu „Homo Faber“ v študentskej súťaži, FAMU Praha

1988

 • Cena na III. Bienále fotografie, Cheb

1990

 • Plaketa a cena Maďarskej republiky na medzinárodnom výtvarnom festivale Art to Day, Budapešť

1992, 1993

 • Sociálny  projekt „Anonymné príbehy“ udelený Ministerstvom  kultúry SR a fondom Pro Slovakia

1997, 1998

 • FUJI FILM EURO PRESS PHOTO AWARDS, víťaz národného kola v kategórii život

2010

 • Bienále voľného výtvarného umenia

2010

 • Cena Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava

2011

 • Nositeľ Certifikátu na výkon funkcie predsedu školskej, predmetovej maturitnej komisie, vydaný Národným ústavom certifikovaných meraní a vzdelávania, Bratislava

Autorské výstavy:

1982

 • FAMU, Praha, Československo

1983

 • MDKO, Komorná galéria, Bratislava, Československo

1986

 • SD Trnávka, Galéria na okraji, Bratislava ,Československo

1988

 • Komorná galéria MDKO, Z môjho archívu, Bratislava, Československo

1989

 • Dielo – Galéria SFVU, Bratislava, Československo

1991

 • FMK Galéria, Budapešť, Maďarsko

1991

 • Malá galéria sporiteľne Kladno, Československo

1991

 • Magistrát mesta Košíc, Košice, Československo

1991

 • Krajská knižnica, Košice, Československo

1992

 • Radnica Dortmund, Krajina a ľudia, Nemecko

1992

 • Česko-slovenské kultúrne stredisko, Sofia, Bulharsko

1992

 • Štúdio „S“ , Bratislava, Československo

1993

 • Galéria Profil, Bratislava, Slovenská republika

1994

 • Club Bar-Oko, Nové Zámky, Slovenská republika

1995

 • Galéria Ekoagrobanky, Bratislava, Slovenská republika

1996

 • Cesty…, Pálffyho palác, Galéria mesta Bratislavy, Slovenská republika

1996

 • Centro Lotti, Mercatale val di Pesa, Firenze, Itália

1996

 • Slovenské zastupiteľstvo, Berlín, Nemecko

1996

 • Galéria umenia, Nové Zámky, Slovenská republika

1996

 • Vihorlatské múzeum, Humenné, Slovenská republika

1996

 • Galéria Júliusa Jakobyho, Košice, Slovenská republika

1997

 • Galéria G 4, Cheb, Česká republika

1998

 • Galéria kníhkupectva Pallas, Levice, Slovenská republika

1999

 • Galéria Jána Koniarka, Trnava, Slovenská republika

1999

 • Dom umenia, Ostrihom, Maďarsko

2000

 • Vihorlatské múzeum, Humenné, Slovenská republika

2000

 • Galéria Nova, Mestská knižnica Boccacio, Košice, Slovenská republika

2000

 • Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava, Slovenská republika

2001

 • Galéria cukráreň, Letá škola fotografie, Poprad

2001

 • Slovenské velvyslanectvo v USA, Washington D.C., USA

2004

 • Galéria na pavlači, Viedenská univerzita, Rakúsko

2006

 • Galéria Sky color servis Fuji film, Bratislava, Slovenská republika

2010

 • Radničná galéria, , Dni slovenskej kultúry, Radnica České Budějovice, Česká republika

2011

 • Galéria slovenskej výtvarnej únie, Dostojevský rad, Bratislava, december 2011 – január 2012 („Tri ceny“ – spolu Marko Blažo, Ľubomír Purdeš, výstava troch ocenených autorov na Bienále SVÚ

Spoločné výstavy:

1977

 • Komorná galéria MDKO, kino Pohraničník  Fotografie na SŠUP, Bratislava, Československo

1978

 • AMFO, Dom kultúry, Martin, Československo

1978

 • Série cykly, Komorná galéria MDKO, kino Pohraničník, Bratislava, Československo

1982

 • Fotografické príbehy, Komorná galéria MDKO, kino Pohraničník, Bratislava, Československo

1982

 • Konfrontácie II., Dom osvety Nivy, Bratislava, Československo

1983

 • Divadelná fotografia FAMU, Galéria Fotochema, Praha, Československo

1983

 • Súčasná bratislavská fotografia, Dom kultúry Ružinov, Bratislava, Československo

1984

 • Fotografické príbehy II., Komorná galéria MDKO,  kino Pohraničník, Bratislava, Československo

1984

 • International Mail Art Exhibition, Club of Young Artists, Budapešť, Maďarsko

1984

 • Výstava mladých výtvarníkov, Galéria  SFVU Michalská, Bratislava, Československo

1984

 • Fotografie na okraji, Galéria Fotochema, Praha, Československo

1985

 • Duna és Dunatáj kiallítas, Urbanisztikai Tarsaág, Budapešť, Maďarsko

1985

 • Životné prostredie vo fotografii, Galéria SFVU Michalská, Bratislava, Československo

1985

 • International Mail Art  Exhibition,  Petófi Leisure Centre , Budapešť,  Maďarsko

1986

 • Portrét vo fotografii, Galéria SFVU Michalská, Bratislava, Československo

1986

 • Celoslovenská výstava úžitkového umenia, Dom umenia, Bratislava, Československo

1986

 • „Arts to Day“ International Exhibition, Hotel Hilton, Budapešť, Maďarsko

1986

 • International Impact Art Festival, Kyoto, Japonsko

1987

 • Výstava mladých výtvarníkov, Galéria ZSVU, Bratislava, Československo

1987

 • Homage a Kassák Lajos, Budapešť, Maďarsko

1986

 • Aktuálna fotografia „Okamžik“, Moravská galéria, Brno, Československo

1987

 • Fotografie absolventov FAMU, Umelecko-priemyselné múzeum, Praha, Československo

1987

 • „Arts to Day“, International Exhibition, Budapešť, Maďarsko

1987

 • Česko-slovenská fotografia, Múcsarnok, Budapešť, Maďarsko

1988

 • Autoportrét v českej a slovenskej fotografii, Spoločenský dom Trnávka , Bratislava, Československo

1988

 • Chebské bienále III. Galéria G4, Cheb, Československo

1988

 • Človek našej doby, Galéria ZSVU, Bratislava, Československo

1988

 • Signály dneška, Galéria SFVU , Bratislava, Československo

1988

 • Foto-Summit (slovenskí absolventi FAMU), Foyer divadla Trnava, Československo

1988

 • International Impact  Art Festival, Kyoto, Japonsko

1988

 • Homage a Joseph Beuys, Galéria D´Art Contemporain La Valette du Var, Francúzko

1989

 • „Podaj mi ruku“, Galéria Bibiana, Bratislava, Československo

1989

 • Homage a Joseph Beuys, Institut Francias, Dússeldorf, Nemecko

1989

 • Slovenská fotografia 80-tych rokov, Československý rozhlas, Bratislava, Československo

1989

 • Brno – 1989, Varšava – 1990, Moskva – 1991

1989

 • 150 rokov fotografie, Valdštejnská jizdárna, Praha, Československo

1989

 • Portrét v česko-slovenskej fotografii 80-tych rokov, SD Trnávka, Bratislava, Slovensko

1990

 • „Meditácia v umení“, Galéria  ObKaSS III., Bratislava, Slovensko

1990

 • „Arts of Today“, III. International Exhibition, Buda Castle Palace, Budapešť, Maďarsko

1990

 • Svätý Otec na Slovensku, Galéria SFVU, Bratislava, Slovensko

1990

 • Schooldays in Artlife, The Museum  of Instant Images, Tilburg, Holandsko

1991

 • The Wall, Schwayder Art Gallery, Denver – Colorado, USA

1991

 • Medium II. International Mail Art Festival, Glass Barn Gallery, St. Gheorge, Covasna, Rumunsko

1991

 • Súčasná slovenská fotografia, Všeobecná čs. výstava, Praha, Slovensko

1991

 • Slovenská inscenovaná fotografia, Dance House, Štokholm, Švédsko, (Helsinki,1992; Tampere, 1993; Mikkeli, 1993, Fínsko)

1991

 • „EGO“ štyria slovenskí fotografi, SNG, Bratislava, Slovensko

1991

 • International Impact Art Festival, Kyoto, Japonsko

1992

 • „EGO“ štyria slovenskí fotografi, MG, Dunajská Streda, (Liptovský Mikuláš, MG Nitra), Slovensko

1992

 • Slovenský tucet, VEW – Hauptverwaldung, Dortmund, Nemecko

1992

 • Slovenská fotografia, Landeshaus, Kiel, Nemecko

1992

 • Luminografia, SNG, Bratislava, Slovensko

1993

 • Medzi predstavou a víziou, Summerlle Heritage Trust, Coatbridge, Veľká Británia, (Bukurešť, Kiel, Berlín)

1993

 • Česká a Slovenská fotografia medzi vojnami až  po súčasnosť, Fitschburg Art Museum, USA, (Boston, 1993; Middlebury, 1994)

1993

 • Pocta Duanovi Michalsovi, Galéria Medium, Bratislava, Slovensko

1993

 • International Impact Art Festival, Kyoto City Museum, Japonsko

1994

 • International Impact Art festival, Kyoto City Museum, Japonsko

1994

 • „Gnomes“ Mail Art Project, City Hall, Rot am See, Nemecko

1994

 • Torzo – Slovenská fotografia, Design Works, Gateshead, Škótsko, Veľká Británia

1994

 • Bianconnero e colore da Bratislava, Photogrammatica, Eurago Italia, Rím, Taliansko

1995

 • „Floating Forks”,  The Centre of Creative Photography, Gallery Harmonia, Jyväskylä, Fínsko

1995

 • 5 +4, House Atheus, Atény, Grécko

1996

 • Photosynkyria, Thessaloniki, Grécko

1996

 • Telo vo fotografii, FRAC Alsace, Filature Mulhouse, Francúzko

1996

 • Medzinárodná výstava súčasnej  fotografie , Záhreb, Chorvátsko

1996

 • International Impact Art Festival, Kyoto City Museum, Kyoto, Japonsko

1997

 • FORMA´97, Dom umenia, Bratislava, Slovensko

1997

 • Súčasná fotografia východnej  Európy, Musseo Ken Damy, Brescia, Taliansko

1997

 • Fuji Film Euro Press Awards, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko

1998

 • Od ŠUR-ky po ŠUV-ku, Café Múzeum, Bratislava, Slovensko

1998

 • Slovenská imaginatívna fotografia 1981 – 1996, Slovenské vveľvyslanectvo, 25 Kensington, Palace gardens, London, Veľká Británia

1998

 • Prelet anjela, Synagóga, Trnava, Slovensko

1998

 • Ecce Homo, Galéria Nitra, Slovensko, (Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves)

1998

 • Piatok trinásteho (Gotika v slovenskom výtvarnom umení), Elektráreň, Poprad, Slovensko

1998

 • Fuji Film Euro Press Photo Awards ´98, Dom umenia, Bratislava, Slovensko

1999

 • Slovenská fotografia (Dvanásť súčasných fotografov), Ernst Múzeum, Budapešť, Maďarsko

2000

 • Dejiny slovenského výtvarného umenia, 20. storočie, SNG, Bratislava

2000

 • Stretnutie 03, Výstava slovenských absolventov FAMU, Slovenský rozhlas, Bratislava, Slovensko

2000

 • International Impact Art Festival, Kyoto City Museum, Japan

2001

 • LIGHThouse, Považská galéria v Žiline, Žilina, Slovakia

2001

 • Slovenská fotografia 1925 – 2000, Slovenská národná galéria

2002

 • Slovenská fotografia 1925 – 2000, Mestská knižnica, Praha

2004

 • International Impact Art Festival, Kyoto, Japonsko

2004

 • Varianty na Mail Art, Galéria umenia v Nových Zámkoch

2005

 • Varianty na Mail Art, Východoslovenská galéria umenia Košice

2005

 • Stretnutie 04, Slovenskí absolventi FAMU, Slovenský inštitút, Praha

2006

 • Stretnutie 04,Slovenskí absolventi FAMU, galéria Združenia podnikateľov Slovenska,Bratislava

2006

 • International Impact Art Festival, Kyoto, Japonsko

2007

 • Bienále užitkového umenia 2007, Dom umenia nám. SNP, Bratislava

2007

 • Stratený čas?, Slovensko 1969 – 1989 v dokumentárnej fotografii, Esterházyho palác, SNG Bratislava

2008

 • International Impact Art Festival, Kyoto City Museum, Kyoto Japan

2008

 • Na nebi i na zemy, multimediálny projekt Veroniky Rónaiovej, Výstavná sien SVÚ Dostojevský rad 2, Bratislava

2008

 • Sociálna sonda v réžii Veroniky Rónaiovej, Galéria u Dobrého Pastýře, Brno, Česká republika

2009

 • My a náš svet,  práce klientov DSS Rosa, Jozefa Sedláka a študentov VŠVU, SNM Žižkova 12, Bratislava

2009

 • Osemdesiate, Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985 – 1992, Esterházyho palác SNG, Bratislava

2010

 • Bienále voľného výtvarného umenia 2010, Dom umenia, Nám. SNP, Bratislava

2010

 • Očami (ne)viditeľné, Reflexia kresťanstva v súčasnom umení, Dom umenia nám. SNP, Bratislava

2010

 • Nepokojné médium, Slovenská fotografia 1990 – 2010, Dom umenia nám. SNP, Bratislava

2011

 • The 32 International Impact Art Festival, Jún 2011, Kyoto City Museum, Kyoto Japan

2011

 • Výstava – „Víťazi bienále Slovenskej výtvarnej únie 2006 – 2010“, S.V.U. Mánes, galéria Diamant, august 2011, Spálená 4, Praha 1, Česká republika

Knihy:

1986

 • Jozef Sedlák, Osveta Martin, Martin

1999

 • Karneval, Fotofo, Bratislava

2000

 • Obec božia, Fotofo, Bratislava

2006

 • Kardinál Korec stále s nami, Lúč, Bratislava