Iva Paštrnáková

Meno
Mgr. Iva Paštrnáková, PhD.
Pozícia
Výskumná pracovníčka
Oddelenie
Centrum výskumu
E-mail
chránený e-mail
Adresa kancelárie
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Predmety:

 • Kapitoly z dejín umeleckého školstva
 • Galerijná edukácia
 • Učiteľská prax I., II.
 • Úvod do dejín umenia 20. storočia

Doktorandské štúdium na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského absolvovala v rokoch 2004 - 2007, o rok neskôr získala titul PhD. Doktorátu na Seminári dejín umenia Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne sa venuje od roku 2009 (v externej forme). Odvtedy pôsobí aj na Katedre výtvarnej výchovy PdF UK. V rokoch 2009 - 2010 asistovala pri vzniku publikácie Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom z dlhodobého výstavného cyklu Slovenskej národnej galérie Dejiny slovenského výtvarného umenia (ed. Ivan Rusina, 2009). SNG zastupovala pri príprave výstavy Cyril Kutlík - Srbská kresliarska a maliarska škola v Belehrade (2008). So SNG spolupracovala tiež externe ako výtvarná pedagogička a lektorka (2002 - 2012). V súčasnosti pracuje v Sekcii vizuálnych a kultúrnych štúdií Centra výskumu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa výskumu Dejín Vysokej školy výtvarných umení. 

Publikačná činnosť (výber):

 • Biografie autorov reštaurátorských realizácií. In. RUSINA, I. (ed.) Umenie reštaurovania II. Bratislava : Komora reštaurátorov - MARPO, 2011. s. 310 - 341. ISBN: 978-80-969779-4-9.
 • Biografie tvorcov pamiatok na M. R. Štefánika. In. FUSKA, J. - JURKOVIČ, D. - KRIŽÁNEK, M. Milan Rastislav Štefánik  žije v národe. Mohyla M. R. Štefánika na Bradle a jeho pamätníky doma i vo svete. Bratislava : Nadácia Milana Rastislava Štefánika - v príprave do tlače.
 • Cyril Kutlík. Zakladateľ Srbskej kresliarsko-maliarskej školy. In. Galéria 2002. Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2002. s. 155-170. ISBN 80-8059-079-6.
 • České a slovenské vplyvy na kultúrny vývoj Srbska koncom 19. storočia. In. Slovanský přehled. vol 94. č. 2. Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2008. s. 294-298. ISSN 0037-6922.
 • Kiril Kutlik - slikar portreta, žanra i istorijskih slika. In. Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske. č. 39. Novi Sad : Matica srpska, 2011. s. 215-251. ISSN 0352-6844. (Cyril Kutlík - maliar portrétov, žánrov a historických malieb. In. Zborník výtvarného umenia Matice srbskej.)
 • Kiril Kutlik i František Nekvasil - zaboravljena imena iz kulturne istorije Smedereva. In. Smederevski zbornik. č. 2. Smederevo : Muzej u Smederevu, 2009. s. 73-97. ISSN 1452-7111. (Cyril Kutlík a František Nekvasil - zabudnuté mená z kultúrnej histórie Smedereva.)
 • Kiril Kutlik, osnivač Srpske crtačko-slikarske škole i njegovo delo u Srbiji. In. Godišnjak grada Beograda. zv. LII. Beograd : Muzej grada Beograda, 2005. s. 135-170. ISSN 0436-1105. (Cyril Kutlík, zakladateľ Srbskej kresliarsko-maliarskej školy a jeho dielo v Srbsku. In. Ročenka mesta Belehradu.)
 • Kutlik, Kiril (Kutlík, Cyril). In. Srpski biografski rečnik. zv. 5 (Kv - Mao). Novi Sad : Matica srpska, 2011. s. 457-458. ISBN: 978-86-7946-085-1. (Heslo v Srbskom biografickom slovníku.)
 • Osudy domu z obrazu Ľudovíta Fullu. Podkrkonošská architektúra pre Kutlíkovcov na Liptove. In. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Vlastivědná ročenka. zv. 24. Semily : Státní okresní archiv Semily - Turnov : Muzeum Českého ráje, 2011. s. 232-244. ISBN 978-80-86254-23-4, ISSN 1211-975X.
 • Pisma Kutlikovih učenika i Družina prijatelja umetnosti. In. Zbornik Narodnog muzeja. XIX-2 Istorija umetnosti. Beograd : Narodni muzej, 2010. s. 413-452. ISSN 0352-2466. (Listy Kutlíkových žiakov a Spoločnosť priateľov umenia.)
 • Portrét v tvorbe Cyrila Kutlíka. In BOŘUTOVÁ, D. - BEŇOVÁ, K. (eds.) Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku. K problematike výskumu dejín umenia 19. storočia. Bratislava : Katedra dejín výtvarného umenia, Stimul - Centrum informatiky a vzdelávania. Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2007. s. 203-228. ISBN 978-80-89236-33-6.
 • Predlošci za crtanje i nastavni programi u Srpskoj crtačkoj i slikarskoj školi Kirila Kutlika. In. Rad Muzeja Vojvodine 49. Godišnjak vojvodjanskog muzeja. Novi Sad : Muzej Vojvodine, 2007. s. 107-128. ISSN 1450-6696. (Predlohy na kreslenie a vyučovacie programy v Srbskej kresliarskej a maliarskej škole Cyrila Kutlíka. In. Práca Múzea Vojvodiny 49. Ročenka vojvodinského múzea.)
 • Stalne postavke Nacionalne galerije Slovačke. In. KULIĆ, B. - MERENIK, L. - ČUPIĆ, S. - PALKOVLJEVIĆ, T. Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu V - 2009. Collection of Department of History of Modern Art Faculty of Philosophy Belgrade University V - 2009. Novi Sad : Galerija Matice srpske - Beograd : Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009. s. 69-80. ISBN 978-86-86563-55-22. (Stále expozície Slovenskej národnej galérie.)