Danica Stojkovičová

Meno
doc. Danica Stojkovičová, akad. mal.
Pozícia
Vedúca ateliéru
Oddelenie
Katedra reštaurovania
Ateliér reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb
E-mail
chránený e-mail
Adresa kancelárie
Drotárska 44, Bratislava
Portrét mladej dámy, 19. st. – stav pred reštaurovaním
Portrét mladej dámy, 19. st. – stav po reštaurovaní
Hlavný oltár Nanebovzatia Panny Márie, Domaniža
Zvestovanie – Archanjel Gabriel, Domaniža
sv. Mikuláš, sekundárna vrstva, Domaniža

Predmety:

 • Ateliér reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb
 • Technologická príprava I. – III.

Štúdium:

1984 – 1990

 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislava, Katedra reštaurovania

1988

 • Academia di Belli Arti, Perugia, Taliansko študijný pobyt

1990

 • pedagogické štúdium – Pedagogické minimum

2012 – 2017

 • STU – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vysokoškolské štúdium doktorandské, študijný program: technológia polymérnych materiálov, študijný odbore 5.2.21technológia makromolekulárnych látok, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Odborná prax:

1991 – 1992

 • Harvard University Art Museums, Center for Conservation and Technical Studies, Cambridge, Massachusetts, USA

1992 – 1995

 • The Metropolitan Museum of Art, New York, The Sherman Fairchild Center for Objects Conservation, New York, USA

1994 – 1995

 • Sherman Fairchild Center for Objects Conservation, The Metropolitan Museum of Arts, New York, USA (visiting research scholar – South and Southeast Asia, The Sackler Gallery for Asian Art)

1993 – 1994

 • Sherman Fairchild Center for Objects Conservation, The Metropolitan Museum of Arts, New York, USA  (Andrew W. Mellon Fellowship – Italian Quattrocento Gallery)

1992 – 1993

 • Sherman Fairchild Center for Objects Conservation, The Metropolitan Museum of Arts, New York, USA (contractual conservation position – French Renaissance Gallery, ESDA – European Sculpture and Decorative Arts Gallery)

1992 – 1992

 • Sherman Fairchild Center for Objects Conservation, The Metropolitan Museum of Arts, New York, USA /volunteer conservation position – Medieval Art Gallery)

1995

 • The International Center for Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property, ICCROM, Chiesa Santa Maria Formosa, Benátky, Taliansko

1995 – 1998

 • QSI International School of Bratislava, úroveň High School, predmety Dejiny umenia  a výtvarná výchova, (výučba v anglickom jazyku)

2007 – doteraz

 • Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, Katedra reštaurovania, Ateliér závesného obrazu a tabuľovej maľby

2009 – 2013

 • Ecole française de Bratislava, úroveň  College,  predmety: Histoire d’Art, Arts Plastique, (vyúčba vo francúzskom jazyku)

Semináre v zahraničí:

2011

 • Séminaire européen des conservateurs Le patrimoine religious dans les musées, usages et contextualization, Paríž, Francúzsko

2010

 • Carravaggio’s Paintings Techniques, Workshop, Opificio delle Pietre Dure, Florencia, TalianskoPPI panel Paintings Initiativ, Facing the 2009 – Challenges of Panel Paintings Conservation: Trends, Treatments, and Training Getty Museum Los Angles, USA

1994

 • Richard Wolbers seminars Aqaueous solvents, Sherman Fairchild Center for Objects Conservation, The Metropolitan Museum of Art, USA

1992

 • AIC American Institute for Conservation Conference, Buffalo, N.Y.

1992

 • Student Conference, Queen’s University, Kingston, Canada

Členstvo v odborných organizáciách a poradných orgánoch:

 • KR – Komora reštaurátorov
 • ICOM – Internationl Council of Museums, Maison de l‘UNESCO, Paris, Francúzsko
 • Grantový systém MK SR, Program 2 Kultúrne aktivity pamäťových inštitúcií /múzeá, galérie a knižnice/, podprogram 2.2. – Múzeá a galérie
 • Galeira Medium, Galerijná rada, VŠVU Bratislava, 2010 – 2012
 • Odborná komisia pre reštaurovanie, Pamiatkový úrad SR Bratislava, SR, od roku 2015
 • Odborová komisia pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 2.2.8. Reštaurovanie, od roku 2014

Udelené granty v zahraničí:

2013

 • Getty Foundation Grant, USA a Kunsthistorische Museum  Wien, Rakúsko, Projekt „The Panels by Pieter Bruegel the Elder in the Kunsthistorisches Museum, Vienna – Technical Study and Survey of their Structural Condition, Burgring 5, 1010 Wien, 2013 – 2015

2012

 • Getty Foundation Grant, USA a Courtauld Institute of  Art, Veľka Británia: Courtauld Panel Paintings Initiative (PPI) Projekt, Practical Case Study: Structural Conservation Training on the Gerino di Pistoia’s Panel Painting Virgin and Child with Saints Lawrence, John the Baptist, Monica and Augustine, Conservation and Technology Dept., Courtauld Institute of Art, Somerset House, Strand, London WC2R 0RN, Veľka Británia, 2012

2011

 • Ministére de la Culture et de la Communication, Maison des Cultures du Monde Séminaire européen des conservateurs – Le patrimoine religieux dans les musées, usages et contextualisation, Paríž, Francúzsko

2008

 • Getty Foundation USA a Statens Museum for Kunst, Dánsko: Panel Paintings Initiative, Challenges of Panel Paintings Conservation: Trends, Treatments and Training, The Getty Center, Los Angeles, USA

2008

 • TMU Grant for Fact Finding Visit, USA

1995

 • ICCROM/UNESCO Grant – 11th International Course of the Technology of Conservation, Benátky, Taliansko

1994 – 1995

 • Visiting Research Scholar, Sherman Fairchild Center for Objects Conservation, The Metropolitan Museum of Art, New York

1993 – 1994

 • The Andrew Mellon Fellowship, Sherman Fairchild Center for Objects Conservation, The Metropolitan museum of Art, New York

1992

 • Samuel H. Kress Foundation Grant – AIC – American Institute for Conservation Conference, Bufallo, USA

1992

 • Samuel H. Kress Foundation Grant – Annual Student Training Conference in Conservation, Queens University in Kingston, Ontario, Kanada

1992

 • Samuel H. Kress Foundation Grant – J. Paul Getty Museum, Research – Paintings Conservation, Los Angeles, USA

1991 – 1992

 • Samuel H. Kress Foundation Fellowship, Harvard University Art Museums, Cambrdge, Massachusetts, USA

Udelené granty v SR:

1992

 • Sorosova nadácia

Reštaurované diela zastúpené v stálych expozíciách domácich a zahraničných inšitúcií:

 • Farský úrad Hrachovište, Dekanát Nové mesto nad Váhom, SR
 • Heineken Slovakia, Bratislava, SR
 • Rímsko-kat. kostol sv. Mikuláša Biskupa, Domaniža, SR
 • Východoslovenská Galéria Košice, SR
 • Boston Public Library, Boston, USA
 • General Adjustors Fine Arts, USA
 • Douglas Dillon Collection, New York, USA
 • Harvard University Art Museums, Fogg Art Museum, Cambridge, USA
 • Harvard Law School, Cambridge, USA
 • Harvard University Portraits Gallery, Cambridge, USA
 • Harvard University Graduate School of Design, Cambridge, USA
 • Massachusetts Art Commision, USA
 • Metropolitan Museum of Art, New York, USA
 • Italian Quattrocento Gallery
 • French Renaissance Gallery
 • ESDA – European Sculpture and Decorative Arts Gallery
 • South and Southeast Asia – The Sackler Galleries for Asian Art
 • Museum of Art Dartmouth College, Hanover, USA
 • Old City Hall Boston, Boston, USA
 • Tennisport Club Collection, Long Island City, N.Y. USA
 • Vilcek Foundation, New York, USA

Prednášková činnosť v zahraničí:

2015

 • „Re-thinking the XXI-century  conservator/restorer figure and role“,  Leonardo da Vinci ReSpect Project, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki, Fínsko 14.6.2015

2014

 • “Poznámky k ranobarokovej tvorbe v Uhorsku, Reštaurovanie Hlavného oltára Nanebovzatia Panny Márie v Domaniži”, spoluautor príspevku: Mgr. Zuzana Ludíkova (SNG), 5. mezioborová conference ALMA “Interpretace analýz výtvarného umění v různych kontextech”,  20. – 21.11.2014, organizátori: ALMA, AVU, Ústav anorganické chemie AVČR, Praha, ČR

2011

 • Theodore Chasseriau et la Recherche scientifique á l’Academy des Beaux Arts, Seminaire Européen des Conservateurs, 12. – 17.12.2011, Masion des Cultures des Monde, Paríž, Francúzsko

2008

 • „Introduction to the Conservation training program at the AFAD“, The Department of Art Conservation University of Delaware, Newark DE, USA

2008

 • „Introduction to the Conservation training program at the AFAD“, State University of New York, Buffalo State, USA

2004

 • „Sould of the City: International Symposium on Art and Public space“, Shouson Hong Kong Arts Center Theater, Hong Kong, Čina

1995

 • „New Methods and Approaches in Conservation“ ICCROM, Benátky, Taliansko

1993

 • „The Angel of the Annunciation – Research and Conservation Treatment“, polychromed terracotta sculpture, 1463, Colloquim, Uris Conter Conference Room, The Metropolitan Museum of Art, New York, USA

1992

 • „Technical examination of the Portrait of the Vicomtesse de Vaudreuil“, Fogg Art Museum, Harvard University, Cambridge, USA

1992

 • „Technical Examination of the Portrait of Vicomtesse de Vaudreuil“, AIC American Institute for Conservation Conference, Buffalo, N.Y.

1992

 • „Technical examintaton of the Portrait of the Vicomtesse de Vaudreuil“, Student Conference, Queen’s University, Kingston, Canada

Súkromné zbierky:

 • Slovenská republika
 • Česká republika
 • Taliansko
 • Francúzsko
 • Belgicko
 • Holandsko
 • SRN
 • USA