Budovy

Vysoká škola výtvarných umení sa nachádza v troch budovách na území Bratislavy.

Budova na Hviezdoslavovom námestí

V budove na Hviezdoslavovom námestí sídlia:

 • Rektorát
 • Akademická knižnica
 • Katedra Architektonickej tvorby
 • Katedra Maľby a iných médií
 • Katedra Teórie a dejín umenia

Kontakt:

Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
+421 2 5942 8500
Mapa

Dopravné spojenie:

 • Električky:

4 (Zlaté Piesky > Dúbravka) – výstupná zastávka SND
4 (Dúbravka > Zlaté Piesky) – výstupná zastávka Most SNP
6 (Karlova Ves > Staré Mesto) – výstupná zastávka Most SNP
8 (Ružinov > Staré Mesto) – výstupná zastávka SND

 • Autobusy:

50 (Petržalka > Nové Mesto) – výstupná zastávka Most SNP
70 (P. Biskupice <> Staré Mesto) – výstupná zastávka Most SNP

 

Budova na Drotárskej ceste

V budove na Drotárskej ceste sídlia:

 • Katedra Fotografie a nových médií
 • Katedra grafiky a iných médií
 • Katedra intermédií a multimédií
 • Katedra dizajnu, Reštaurovania
 • Katedra socha, objekt, inštalácia
 • Katedra textilnej tvorby
 • Katedra úžitkového umenia
 • Katedra vizuálnej komunikácie
 • Kabinet kresby

Kontakt:

Drotárska 44
811 02 Bratislava
+421 2 6829 9500
Mapa

Dopravné spojenie:

 • Trolejbusy:

203 (Koliba <> Staré Mesto) – výstupná zastávka Búdková
207 (Ružinov <> Karlova Ves) – výstupná zastávka Búdková

 

Budova na Koceľovej ulici

Najmenšia budova VŠVU je sídlom Ateliéru mal+by Katedry maľby a iných médií.

Kontakt:

Koceľova 23
821 08 Bratislava
Mapa

Dopravné spojenie:

 • Trolejbusy:

201 (Hlavná stanica <> Dolné Hony) – výstupná zastávka Saleziáni
205 (Trnávka <> Staré mesto) – výstupná zastávka Saleziáni
207 (Ružinov <> Patrónka) – výstupná zastávka Kulíškova
209 (Kramáre <> Ružinov) – výstupná zastávka Saleziáni
212 (Zimný štadión <> Vojenská nemocnica) – výstupná zastávka Saleziáni

 • Autobusy:

50 (Petržalka <> Nové mesto) – výstupná zastávka Trhovisko
68 (Petržalka <> Trnavské mýto) – výstupná zastávka Trhovisko

 • Električky:

8 (Ružinov <> Staré mesto) – výstupná zastávka Saleziáni
9 (Ružinov <> Karlova Ves) – výstupná zastávka Saleziáni