Tajomníčky katedier

Kontakt

Drotárska 44
811 02 Bratislava
Mapa

Pracovníci

Judita Kočišová
Tajomníčka katedier – Grafiky a iných médií, Reštaurovania, Socha Objekt Inštalácia
02 6829 9563
chránený e-mail

Mgr. Lenka Maneková
Tajomníčka katedier – Dizajn, Textilná tvorba, Vizuálna komunikácia
02 6829 9502
chránený e-mail

Mgr. Alena Gregor Očkaiová
Tajomníčka katedier – Fotografia a nové médiá, Intermédiá a multimédiá, Úžitkové umenie, Kabinet kresby
02 6829 9585
chránený e-mail

Mgr. Katarína Heribanová
Tajomníčka katedier – Architektonická tvorba, Maľba a iné médiá, Teória a dejiny umenia
02 5942 8509
chránený e-mail