Študijné oddelenie

V období od 1. 7. do 31. 8. 2019

Úradné hodiny

Pondelok
nestránkový deň
Utorok
nestránkový deň
Streda
9:00 – 11:00
Štvrtok
9:00 – 11:00
Piatok
nestránkový deň

Kontakt

Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
Mapa

Pracovníci

Ing. Mária Tatarková
Bakalárske štúdium, štipendiá
02 5942 8510
chránený e-mail

Ing. Iveta Šmalová
Magisterské štúdium, Dvojročné doplnkové štúdium
02 5942 8511
chránený e-mail

Anna Valentínyová
Doktorandské štúdium, Doplňujúce pedagogické štúdium
02 5942 8512
chránený e-mail

Ing. Sylvia Kozáková
Administrátorka AIS, Prihlášky na štúdium
02 5942 8519
chránený e-mail