Ekonomické oddelenie

Kontakt

Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
Mapa

Pracovníci

Erika Kollárová
Plán a rozpočet
02 5942 8553
chránený e-mail

Mgr. Elena Vaníková
Mzdová účtareň
02 5942 8557
chránený e-mail

Iveta Stehlíková
Kancelária kvestora
02 5942 8551
chránený e-mail

Mariana Gregorová
Pokladňa
02 5942 8559
chránený e-mail

Oľga Srnková
Správa a evidencia majetku
02 5942 8559
chránený e-mail

Mgr. Denisa Vavrovičová
Finančná účtareň
02 5942 8554
chránený e-mail

Ing. Alžbeta Kromková
Finančná účtareň
02 5942 8554
chránený e-mail