Radosť - pokrvnosť

Jana Farmanová, 2017

37

EN

Galéria  MEDIUM
výstava

RADOSŤ - POKRVNOSŤ
7.6 - 2.7.2017

autorky: Jana Farmanová, Monika Kubinská a Erna Masarovičová
kurátorka: Ivana Moncoľová
anotácia: Akonáhle sa človek začne zaujímať o svoju rodinnú
históriu, mnohokrát neprerozprávanú a vytesňovanú, stane sa
centrom, oporou a častokrát aj osobným konfliktom. Výstava
sa zameriava na osobné, rodinné skúsenosti prezentovaných
autoriek a ako tieto skúsenosti vstupujú do ich diel.