Výzva

Galéria MEDIUM vyhlasuje Výzvu na podávanie výstavných projektov na rok 2019

Výzva na podávanie projektov do Galérie MEDIUM
Výzva na podávanie projektov do Galérie MEDIUM

 

Termín odovzdania prihlášok:
30. 9. 2018

Presné inštrukcie výzvy ako i prihlasovacie formuláre nájdete na stiahnutie v pravom panely.

Prihlášky spolu s prílohami zasielajte na adresu:
medium@vsvu.sk

V predmete správy treba uviesť:
"Výstavný projekt 2019_Názov projektu".


Galerijná rada (pre obdobie 2017-2018):
Klaudia Kosziba (vedúca Ateliéru mal+by)
Vít Halada (odborný asistent Virtuálneho štúdia)
Pavel Choma (vedúci Ateliéru 303)
Gabriela Kisová (riaditeľka KROKUS Galérie)
Jana Kapelová (vedúca Galérie MEDIUM)

 

Pre konzultáciu projektu a vyplnenia prihlášky kontaktujte:

Jana Kapelová
Galéria MEDIUM
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
Email: medium@vsvu.sk
Tel.: 02/5942 8570
www.vsvu.sk/galeria-medium