VIRIDIPLANTAE

25. 5. 2018 - 24. 6. 2018 | výstava | Samostatná výstava Mareka Burcla s názvom Viridiplantae je predstavením začiatku vo výskume citlivého rastlinného materiálu pre výtvarné účely tak, aby mohol slúžiť nielen ako stabilný maliarsky podklad

Marek Burcl – Viridiplantae_pozvánka
VIRIDIPLANTAE_vernisáž
VIRIDIPLANTAE_vernisáž
VIRIDIPLANTAE_vernisáž
VIRIDIPLANTAE_vernisáž
Marek Burcl – VIRIDIPLANTAE_vernisáž
Marek Burcl – VIRIDIPLANTAE_vernisáž
Marek Burcl – VIRIDIPLANTAE_vernisáž
Marek Burcl – VIRIDIPLANTAE_vernisáž
Marek Burcl – VIRIDIPLANTAE
Marek Burcl – VIRIDIPLANTAE
Marek Burcl – VIRIDIPLANTAE
Marek Burcl – VIRIDIPLANTAE
Marek Burcl – VIRIDIPLANTAE
Marek Burcl – VIRIDIPLANTAE
Marek Burcl – VIRIDIPLANTAE
Marek Burcl – VIRIDIPLANTAE
Marek Burcl – VIRIDIPLANTAE
Marek Burcl – VIRIDIPLANTAE
Marek Burcl – VIRIDIPLANTAE
Marek Burcl – VIRIDIPLANTAE
Marek Burcl – VIRIDIPLANTAE

 

VIRIDIPLANTAE

 

autor: Marek Burcl
vernisáž: 24. 5. 2018 o 18:00 hod
trvanie výstavy: 25. 5. - 24. 6. 2018
 

Výstava s názvom Viridiplantae1 je predstavením začiatku vo výskume citlivého rastlinného materiálu pre výtvarné účely tak, aby mohol slúžiť nielen ako stabilný maliarsky podklad.

Prvotným podnetom k záujmu o túto tému bola stará príručka o pestovaní izbových rastlín s ich čiernobielymi reprodukciami. Tie sa stali predlohami k maľbám2, ktoré sú návrhmi (predobrazmi) pre pôvodné, ale ešte neexistujúce rastliny. V procese galvanizácie, vo fáze „odfarbenia” sa tieto rastliny začínajú viac podobať maľbe, ktorá im predchádzala.

Kvôli zabezpečeniu možnosti pracovať s krehkými rastlinami a zabráneniu, v tomto prípade nežiaducim biologickým procesom (rast, vädnutie a hnitie), bolo najprv potrebné vyvinúť postup galvanického pokovovania povrchu organických predmetov3. Pred týmto postupom sa musí najprv rastlina stať elektrovodivou, pomocou nanesenia grafitovej vrstvy. Dochádza tak k jej „odzelenaniu”, takže originál (pôvodná rastlina) pomocou povrchových úprav začína napodobňovať jej deformovanú (čiernobielu) fotografickú reprodukciu.

Rastliny potiahnuté tenkou vrstvou medi sú archivované v nábytku, ktorý sa vďaka menším úpravám stáva depozitárom na uchovávanie artefaktov.

Exponáty sú fragmentami výskumu technológie umožňujúcej fixáciu krehkého, nestáleho a tvarovo komplikovaného materiálu, ktorý je prvým a nevyhnutným krokom v rozvíjaní možností výtvarných postupov s takto získanými rastlinnými polotovarmi.

__________________________________________________________________

1  Viridiplantae = zelené rastliny - mnohobunkové vyššie rastliny (väčšinou) prispôsobené životu na súši. Ich telo tvorí koreň, stonka a listy. Typická je pre zelené rastliny prítomnosť chlorofylu - zelený pigment.

2  Graphitum plantae - séria premalieb podľa čiernobielych fotografických reprodukcií z príručky: Ako sa pestujú izbové rastliny (1959)

3  Cuprum plantae - kovové objekty rastlinného pôvodu archivované v depozitári z písacieho stola

 

Výstavu z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj.

 

BKS_logo
BKS_logo