Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák

04.06. - 07.07. 2019 | výstava | Výstava

Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Dominika Jackuliaková – Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Dominika Jackuliaková – Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Dominika Jackuliaková – Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Dominika Jackuliaková – Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Marián Laššák – Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Marián Laššák – Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Marián Laššák – Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Marián Laššák – Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Marián Laššák – Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Dominika Jackuliaková – Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák
Vernisáž výstav - Dominika Jackuliaková a Marián Laššák

Pozývame Vás do galérie MEDIUM na otvorenie dvoch výstav:

Dominika Jackuliaková - 4500 ' Locating Maxine Barr
kurátor: Filip Vančo

Marián Laššák - SONDY
kurátor: Zdeno Kolesár

Otvorenie výstav: 4.6. o 18:00
Trvanie výstav: 5.6. 2019 - 7.7. 2019


Dominika Jackuliaková - 4500 ' Locating Maxine Barr
Fotografický projekt ‘4500 stôp’ je úvahou o tom čo pre nás znamená žiť v inej krajine a naopak, aké to je zostať žiť na mieste, kde sme sa narodili. Akým spôsobom nás jedno i druhé limituje, či naopak obohacuje.
.....

Dominika Jackuliaková (1989) je absolventkou Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2015), kde momentálne pedagogicky pôsobí. V roku 2016 absolvovala rezidenčný pobyt v organizácii Latitude Chicago, počas ktorého vznikla jej autorská kniha fotografií zo série Lom. Táto séria bola prezentovaná na samostatnej výstave s rovnomenným názvom vo Filter Space Gallery (Chicago, 2018) a skupinových výstavách na Slovensku a v zahraničí (Užitočná fotografia, SNG, Bratislava, 2018; The Shortest Distance Between Two Points, Chicago Artist Coalition, Chicago, 2017). Skúma vzťah človeka a jeho životného priestoru s využitím prostriedkov analógovej fotografie.


Marián Laššák - Sondy
Súborom Sondy nadväzuje Marián Laššák na predchádzajúce práce tematizujúce presahy dizajnu a architektúry. Aktuálna kolekcia prehlbuje napätie medzi realitou a ilúziou, medzi dvoma a troma dimenziami, medzi reálnou funkčnosťou (tentoraz ide o svietidlá) a sémantickými akcentami. Sondy evokujú súvislosti s archeologickým či reštaurátorským odkrývaním historických vrstiev. Možno ich vnímať ako abstrahované obrazy času, ale aj konkrétne odkazy k našej minulosti s ostalgickým nádychom. Ponúkajú kontrast svietiacich plôch a fotografických reprodukcií starostlivo vyberaných detailov reálnych industriálnych a privátnych interiérov nedávnej histórie realizovaných v spolupráci s fotografom Markom Horbanom. Citujú olejové nátery stien, farebné linky vymedzujúce maľované plochy, sokle a vápenné omietky vo fabrikách a v školách, aj valčekové vzory, ktoré kedysi zvládal každý samouk-dekoratér pri zveľaďovaní domáceho príbytku. Nabádajú k úsmevu, k úvahám o našej našej reálnosocialistickej minulosti a konzumnej súčasnosti, ale aj k zamysleniu sa nad nezadržateľnosťou plynutia času. (Zdeno Kolesár)
.....
Marián Laššák, (1979) študoval na Strednej priemyselnej škole drevárskej vo Zvolene, odbor Konštrukcia a tvorba nábytku. Po jej ukončení pokračoval na odbore Priemyselného dizajnu na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (ateliér Produkt dizajn), kde v roku 2011 ukončil aj doktorandské štúdium. V roku 2012 absolvoval pracovnú stáž v ateliéri Erica Klarenbeeka v Zanndame (Holandsko) a počas roka 2013 pôsobil v ateliéri Műller van Tol v Amsterdame. Pracuje ako dizajnér a pedagogicky pôsobí ako odborný asistent v ateliéri Art dizajn na VŠVU v Bratislave. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a medzinárodných výstav a prezentácií dizajnu. Vystavoval napríklad v Múzeu úžitkového umenia v Budapešti, v Múzeách dizajnu v Holone (Izrael) a Gente (Belgicko), v Národnej galérií v Prahe, v Gandy gallery v Bratislave a na mnohých podujatiach, napríklad na London Design Festival, Milano designweek, či designweeku v Berlíne a doma v Bratislave. Jeho práca je zastúpená v zbierkach Slovenskej národnej galérie a Múzea dizajnu v Gente.

 

Na stiahnutie: