V ZORNOM POLI

3. 11. - 7. 12. 2018 | výstava | Samostatná výstava Anny Daučíkovej v rámci Mesiaca fotografie 2018

Anna Daučíková – V zornom poli
Anna Daučíková – vľavo: Bez názvu 1998, čb fotografia / vpravo: Bez názvu 2017, čb fotografia
Anna Daučíková – Bez názvu 1988, čb fotografia
Anna Daučíková – vľavo: Bez názvu 1988, čb fotografia / vpravo: Prvá pomoc, 1997, séria tlačí 1 - 5, xerox na podložke
Anna Daučíková – Prvá pomoc, 1997, séria tlačí 1 - 5, xerox na podložke
Anna Daučíková – Prvá pomoc, 1997, séria tlačí 1 - 5, xerox na podložke
Anna Daučíková – Prvá pomoc, 1997, séria tlačí 1 - 5, xerox na podložke
Anna Daučíková – Prvá pomoc, 1997, séria tlačí 1 - 5, xerox na podložke
Anna Daučíková – Prvá pomoc, 1997, séria tlačí 1 - 5, xerox na podložke
Anna Daučíková – V zornom poli_vernisáž
V zornom poli_vernisáž (Václav Macek, Anna Daučíková, Silvia L. Čúzyová, Jana Kapelová)
V zornom poli_vernisáž (Václav Macek, Anna Daučíková)
V zornom poli_vernisáž (Václav Macek, Anna Daučíková, Silvia L. Čúzyová)
V zornom poli_vernisáž (Václav Macek, Anna Daučíková, Silvia L. Čúzyová)
V zornom poli_vernisáž
V zornom poli_vernisáž (Anna Daučíková)
V zornom poli_vernisáž
V zornom poli_vernisáž
Anna Daučíková – zľava: Prvá pomoc, 1997, séria tlačí 1 - 5, xerox na podložke / Prvá pomoc, 1997, séria tlačí 1 - 5, xerox na podložke / Bez názvu, 1998, xerox na podložke
Anna Daučíková – Prvá pomoc, 1997, séria tlačí 1 - 5, xerox na podložke
Anna Daučíková – Dedina Vydumka (Ukrajina), 1997, triptych, xerox na podložke
Anna Daučíková – Dedina Vydumka (Ukrajina), 1997, triptych, xerox na podložke
Anna Daučíková – Moskovský čas 24 hodín, 1998, xerox na podložke
Anna Daučíková – Moskovský čas 24 hodín, 1998, xerox na podložke
Anna Daučíková – V zornom poli_vernisáž
Anna Daučíková – Bez názvu, 1999, xerox na podložke
Anna Daučíková – Bez názvu, 1999, xerox na podložke
V zornom poli_vernisáž
Anna Daučíková – Tridsaťtri situácií, 2015, video, farba/zvuk, trvanie 108 min

V ZORNOM POLI

autorka: Anna Daučíková
kurátorka: Silvia L. Čúzyová
vernisáž: 2.11. 2018 o 18:30
trvanie výstavy: 3. 11. - 7. 12. 2018

Výstava sa koná v rámci Mesiaca fotografie 2018
Spoluorganizátor výstavy: České centrum


Anna Daučíková je jedným z najdôležitejších mien súčasného slovenského vizuálneho umenia, s dosahom v širšom európskom kultúrnom a umeleckom priestore. Genderové umenie, videoart a performancie - to v základných obrysoch vyznačuje hlavné oblasti jej aktuálneho umeleckého záujmu. V časovom kontinuu od konca 80. rokov 20. storočia po súčasnosť, venuje svoju umeleckú pozornosť otázkam spojeným s feminizmom a post-feminizmom, mapuje a rozbíja konštrukty mužskosti a ženskosti, upiera voyeuristicko/exhibicionistické mechanické alebo digitálne oko fotoaparátu a kamery na oblasti stereotypov, ktoré sa principiálne nezlučujú s jej autorským subjektom. Testuje a komplikuje zažité hierarchizácie v spoločenských, sociálnych aj rodinných konšteláciách, kladie náročné otázky na rozkolísanie genderovej jednostrannosti a v neposlednom rade po dlhé roky húževnato pestuje kritickú sebareflexiu. Na pozadí Daučíkovej tvorby je intenzívna osobná skúsenosť so socialistickou aj postsocialistickou spoločnosťou (sovietskou, stredoeurópskou aj západnou) a rozsiahla znalosť príslušného intelektuálneho a umeleckého prostredia. Autentický a nefabulovaný osobný príbeh, spolu s frustrujúco/oslobodzujúcim vedomím inakosti, jej umožňujú budovať mimoriadne „nasýtené“ diela s viacnásobným insiderským kódovaním významov, ktoré v ich celistvosti nie sme schopní jednoznačne prečítať.

Fotografia, vytvorená a použitá bez ambícií fotografa - vedome oslobodená od remeselnej zručnosti, sa v jej tvorivom programe vyskytuje od počiatku a predstavuje jeden z dôležitých prostriedkov k dosiahnutiu komplexnejších umeleckých cieľov. Využitie fotografie a spôsoby manipulácie s médiom u Daučíkovej bohato variuje - od vizuálneho záznamu nájdenej alebo inscenovanej situácie - cez fotografiu, predstavujúcu nielen dokumentáciu, ale nosné médium autorkiných performancií a mapovaní vlastného tela - cykly fotokoláží, fotokumulácií a fotoperforácií - až po fotografiu ako nachádzaný, privlastnený a opätovne špecificky použitý “found footage" materiál, ktorý vnáša do diel okrem iného aj ďalšie, vlastné/zdedené významové roviny (používa fotografie nájdené v uliciach Moskvy). Princíp komponovania nájdeného fotografického materiálu do nových celkov, ktoré autorka svojím vstupom a vizuálnym „komentárom“ zámerne zneisťuje, čím transformuje možnosti interpretácie a vrství zložité vnútorné kontexty, predstavuje aj kolekcia veľkoformátových manipulovaných xerokópií FIRST AID (1998), na ktorých je postavená výstava v bratislavskej Galérii Medium.


Tento projekt podporili z verejných zdrojov Bratislavský samosprávny kraj

BKS_logo
BKS_logo