SME TU SPOLU (Integrácia rómskych detí)

16.3. - 1.4.2018 | výstava | Cieľom projektu fotografa Juraja Bartoša je sprostredkovať pohľad na rómske deti takým spôsobom, ktorý má potenciál podporiť ich pozitívne vnímanie spoločnosťou a prispieť k búraniu existujúcich predsudkov

SME TU SPOLU (Integrácia rómskych detí)_pozvánka
Juraj Bartoš – SME TU SPOLU (Integrácia rómskych detí)_vernisáž (Jana Kapelová a Juraj Bartoš)
SME TU SPOLU (Integrácia rómskych detí)_vernisáž (Nina de Gelder, Kateřina Makar Václavková, Jana Kapelová, Juraj Bartoš)
SME TU SPOLU (Integrácia rómskych detí)_vernisáž
SME TU SPOLU (Integrácia rómskych detí)_vernisáž
SME TU SPOLU (Integrácia rómskych detí)_vernisáž (Nina de Gelder, Kateřina Makar Václavková, Jana Kapelová, Juraj Bartoš)
SME TU SPOLU (Integrácia rómskych detí)_vernisáž
Juraj Bartoš – SME TU SPOLU (Integrácia rómskych detí)
SME TU SPOLU (Integrácia rómskych detí)_vernisáž
Juraj Bartoš – SME TU SPOLU (Integrácia rómskych detí)_vernisáž
Juraj Bartoš – SME TU SPOLU (Integrácia rómskych detí)_vernisáž
Juraj Bartoš – SME TU SPOLU (Integrácia rómskych detí)_vernisáž
Juraj Bartoš – SME TU SPOLU (Integrácia rómskych detí)_vernisáž
Juraj Bartoš – SME TU SPOLU (Integrácia rómskych detí)_vernisáž
Juraj Bartoš – SME TU SPOLU (Integrácia rómskych detí)_vernisáž
SME TU SPOLU (Integrácia rómskych detí)_vernisáž

 

SME TU SPOLU
(Integrácia rómskych detí)


autor: Juraj Bartoš
vernisáž: 15.3.2018 o 18:00hod
trvanie výstavy: 16.3. - 1.4.2018
veľkosť priestoru: Specific
 

Juraj Bartoš je celkom bez zveličenia, rodený fotograf-dokumentarista, ktorý už v detstve objavil svoju lásku k fotoaparátu a vášeň k fotografovaniu. Takmer polovicu dvadsiateho storočia až do súčasnosti, neúnavne skladá foto-mozaiku príbehov určených pre „ešte nenarodených“. Zažil starú Bratislavu, akú si dnes už nepamätáme, a práve preto, že si málo pamätáme - pre prchavosť okamihov a nestálosť ľudskej pamäte, Bartoš vytrvalo a s chuťou zaznamenáva premeny Slovenska, premeny svojho mesta a jeho kultúrneho života, premeny obľúbenej ulice, a premeny ľudí všade na okolo. Ľudia ho zaujímali vždy najviac. Vo chvíli všednej aj sviatočnej, v situácii významnej aj prchavej, ľudia zvonka aj zvnútra (fotil módu a dlhoročne aj pre potreby medicíny). Množstvo tém, ktorým sa ako fotograf venoval, nie je možné v skratke vymenovať, väčšina cyklov nie je uzavretá a pokračuje stále, až do najaktuálnejšej súčasnosti. A jedným zo stále plynúcich tematických cyklov sú aj Rómovia. Tak ako všetci ostatní, aj Rómovia sú na Bartošových fotografiách zdokumentovaní zo všetkých uhlov pohľadu: svojsky špecifickí, vizuálne „exotickí“, krásni, škaredí, talentovaní aj obyčajní.. Najnovšou tematickou „akvizíciou“ v Bartošovej dokumentárnej foto-kronike je fokus zameraný na rómske deti, a ich rôznorodé fungovanie v majoritnej spoločnosti. Fenomén je to samozrejme na plné obsiahnutie priširoký - avšak Juraj Bartoš zvolil náhľad cez tri konkrétne projekty:

I. SUPERAR - predstavuje kolekciu dokumentárnych fotografií z medzinárodnej iniciatívy Superar so sídlom vo Viedni, ktorá poskytuje „špičkové bezplatné hudobné vzdelávanie všetkým deťom, bez ohľadu na ich národnosť, vierovyznanie, či kultúrnu identitu.“

II. ČHAVORENGE - je sondou do aktivít speváckeho súboru Čhavorenge (v preklade z rómčiny „Deťom“), ktorý zakladá slávna speváčka Ida Kellarová z radov talentovaných rómskych detí a mládeže vo veku od 6 do 19 rokov, z Čiech aj Slovenska.

III. NAŠE DETI - autorský cyklus dokumentárnych fotografií mapujúci život rómskych detí, adoptovaných do nerómskych rodín - individuálne, malé, ale veľmi ľudské príbehy o láske...

text: Silvia L. Čúzyová
grafický dizajn: Kristína Bartošová

Z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia