RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia

21.2. - 11.3.2018 | výstava | Samostatná výstava Lenky L. Lukačovičovej sa primárne zameriava na fotografiu pre performance, alebo performance pre fotografiu.

Lenka Lukačovičová – RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia_pozvánka
RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia_vernisáž (Jana Kapelová, Diana Cencer Garafová, Zora Rusinová, Lenka L. Lukačovičová)
Lenka Lukačovičová – RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia_vernisáž (Jana Kapelová, Diana Cencer Garafová, Zora Rusinová, Lenka L. Lukačovičová)
Lenka Lukačovičová – RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia_vernisáž
Lenka Lukačovičová – RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia_vernisáž
Lenka Lukačovičová – RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia_vernisáž
Lenka Lukačovičová – RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia_vernisáž
Lenka Lukačovičová – RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia_vernisáž
Lenka Lukačovičová – RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia_vernisáž (Lenka L. Lukačovičová a Zora Rusinová)
Lenka Lukačovičová – RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia_vernisáž
Lenka Lukačovičová – RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia_vernisáž
Lenka Lukačovičová – RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia_vernisáž
Lenka Lukačovičová – RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia_vernisáž
Lenka Lukačovičová – RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia_vernisáž
Lenka Lukačovičová – RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia_vernisáž
Lenka Lukačovičová – RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia_vernisáž
Lenka Lukačovičová – RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia_vernisáž
Lenka Lukačovičová – RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia_vernisáž
Lenka Lukačovičová – RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia_vernisáž

 

 

RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia


autorka: Lenka L. Lukačovičová
kurátorka: Zora Rusinová
vernisáž: 21.2.2018 o 18:00hod
trvanie výstavy: 22.2. - 11.3.2018
veľkosť výstavného priestoru: Galéria MEDIUM medium

 

Projekt RE:akcia / RE:(per)formance / RE:aktivácia / RE:kreácia Lenky L. Lukačovičovej nie je ani performance ani fotografia, je to fotografia pre performance, alebo performance len pre fotografiu, kde je jednou z podmienok stlačenie spúšte. Ide o autorkin dlhodobý projekt, sériu interpretácii významných akčných výtvarníkov (nefotografov a jedného fotografa) – Ruda  Sikoru, Ľubomíra Ďurčeka, Vladimíra Kordoša a Ľuba Stacha z obdobia 70. a 80. rokov na Slovensku. Jej Re-interpretácie sú zároveň aj  RE-akciou na niektoré zlomové spoločenské javy, či sociálne situácie, s ktorými sa dennodenne stretávame a sú pre našu spoločnosť príznačné, pretože stále akoby sa v nich niektoré symptómy opätovne vynárali. Podobný model variovania s využitím opakovania je príznačný pre súčasné vizuálne umenie i kultúru, kde je prítomný v celej škále metód variácie, remake, remixu, repetície, rekombinácie a pod. často viazané na súčasné symptómy postprodukcie. Prostredníctvom nekonečného množstva potencionálnych metamorfóz, akými možno ďalej pracovať s východzím dielom (modelom) prevzatím jeho základných znakov a ich ďalšieho obmieňania vznikajú aj veľmi pôsobivé a sofistikované spôsoby kombinovania aj v rámci miešania rôznych médií a žánrov. Prenikajú aj do médií vyjadrenia, ktoré sú založené na efemerálnych prezentáciách viazaných na určité obdobie, pričom naratívna schéma ostáva v zásade tá istá. Pripomeňme len opakovanie významných performancií Marinou Abramovic (Seven Easy Pieces, New York, 2005) približujúce performancie kolegov, ktoré ju ovplyvnili. Samozrejme na to „reperformer“ potrebuje aj súhlas pôvodného autora. Historické performancie sa tak dostávajú opäť pred verejné publikum i keď v sprostredkovanej forme a oživené aktuálnymi významami. Aj Lukačovičovej projekt RE:(per)formance je založený na dokumentácii fotoperformancií je dokladom takéhoto vnímania umenia predovšetkým ako slobodného spôsobu otvorenej komunikácie naprieč desaťročiami. Lenka opakuje foto-performancie v nových kontextoch a sama sa stáva ich hlavnou hrdinkou. Jej práce sú akoby alternatívnym inscenovaním a prežitím pôvodných významných fotograficky zaznamenaných akcií. Akoby skúmala, či  fotografia ako statické médium aj keď ide o sériu záberov zo živej performancie dokáže po čase uchovať výpovednú hodnotu o danej akcii. Či túto akciu možno oživiť a reinterpretovať v nových súvislostiach s určitým aktualizovaným posunom i v duchu jemnej persifláže pôvodného významu. Akoby si zároveň overovala do akej miery dokáže nová fotografia vstrebať pôvodný obsah performancie tak, aby bola ešte rozpoznateľná. Azda aj preto svoje záznamy z preformancií, ktoré ako autorka realizovala, ponára do  tzv. práčky fotografií (print washer), akoby metaforicky naznačovala časový vír interpretácií a reinterpretácií, do ktorého sa diela dostávajú, pričom sa modifikuje, či „zmýva“ ich pôvodný význam.
Výstava RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia je dizertačný projekt ukončujúci doktorandské štúdium Lenky L. Lukačovičovej na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre Fotografie a nových médií v ateliréri prof. Mgr. Ing. Ľuba Stacha.

www.lenkalukacovicova.sk

Sponzor vernisáže: vinárstvo Ostrožovič

Tento projekt podporili z verejných zdrojov Bratislavský samosprávny kraj.

BKS_logo
BKS_logo