QUESTIONING VALUE

28. 6. 2018 - 22. 7. 2018 | výstava | Kurátorský projekt hľadá v projektoch vybraných autoriek a autorov alternatívne ekonomické modely, ktoré sú v ich tvorbe chápané ako otvorené, interaktívne subsystémy, reprezentujúce zákony univerza. Ekonomika odzrkadľuje medziľudské vzťahy, spôsoby súžitia, spôsoby napĺňania potrieb.

QUESTIONING VALUE_pozvánka
Aneta Mona Chişa, Lucia Tkáčová – Anetta Mona Chişa a & Lucia Tkáčová - Eurový sen
QUESTIONING VALUE
QUESTIONING VALUE_vernisáž
QUESTIONING VALUE_vernisáž (Lucia Tkáčová, Anetta Mona Chişa, Lýdia Pribišová, Cesare Pietroiusti a Jana Kapelová)
QUESTIONING VALUE_vernisáž (Lýdia Pribišová a Cesare Pietroiusti)
QUESTIONING VALUE_vernisáž
QUESTIONING VALUE_vernisáž
Lucia Tkáčová, Aneta Mona Chişa – Eurový sen
Lucia Tkáčová, Aneta Mona Chişa – Eurový sen
Lucia Tkáčová, Aneta Mona Chişa – Eurový sen
Lucia Tkáčová, Aneta Mona Chişa – Eurový sen
Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová – Politiques de L´amitie
Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová – Politiques de L´amitie
Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová – Politiques de L´amitie
Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová – Politiques de L´amitie
Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová – Politiques de L´amitie
Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová – Politiques de L´amitie
Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová – Politiques de L´amitie
Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová – Politiques de L´amitie
Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová – Politiques de L´amitie
Cesare Pietroiusti – Free Distribution Of Incomplete Works
Cesare Pietroiusti – Free Distribution Of Incomplete Works
Cesare Pietroiusti – Free Distribution Of Incomplete Works
Cesare Pietroiusti – Free Distribution Of Incomplete Works
Cesare Pietroiusti – Free Distribution Of Incomplete Works
Cesare Pietroiusti – Free Distribution Of Incomplete Works
Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová – Politiques de L´amitie
Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová – Politiques de L´amitie
Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová – Politiques de L´amitie
Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová – When You´re Adibas And You´re Dreaming Of Becoming Adidas
Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová – When You´re Adibas And You´re Dreaming Of Becoming Adidas
Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová – When You´re Adibas And You´re Dreaming Of Becoming Adidas
Stefanos Tsivopoulos​ – Alternative Currencies An Archive And A Manifesto
Stefanos Tsivopoulos​ – Alternative Currencies An Archive And A Manifesto
Stefanos Tsivopoulos​ – Alternative Currencies An Archive And A Manifesto
Stefanos Tsivopoulos​ – Alternative Currencies An Archive And A Manifesto
Stefanos Tsivopoulos​ – Alternative Currencies An Archive And A Manifesto
Stefanos Tsivopoulos​ – History Zero
Stefanos Tsivopoulos​ – History Zero
QUESTIONING VALUE_vernisáž

QUESTIONING VALUE

 

Autorky a autori: Anetta Mona Chişa a & Lucia Tkáčová, Cesare Pietroiusti, Stefanos Tsivopoulos
Kurátorka: Lýdia Pribišová
trvanie výstavy: 28.6. – 22.7. 2018

28. 6. 2018 o 17:00 diskusia s Cesarem Pietroiustim - Nefunkčné myšlienky
28. 6. 2018 o 18:30 vernisáž výstavy

 

Subverzívny pohľad na ekonomické vzťahy, spochybňovanie hodnôt, ako aj budovanie archívu sú styčné body projektov talianskeho umelca Cesareho Pietroiustiho, grécko-newyorského umelca Stefanosa Tsivopoulosa a slovensko-rumunskej dvojice Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová. Títo umelci hľadajú alternatívne ekonomické modely, ktoré sú v ich tvorbe chápané ako otvorené, interaktívne subsystémy, reprezentujúce zákony univerza. Ekonomika odzrkadľuje medziľudské vzťahy, spôsoby súžitia, spôsoby napĺňania potrieb.

Dvojica Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová predstavuje dielo When you're adibas and you're dreaming of becoming adidas (2014), divadelnú hru, ktorú na ich zadanie napísala Nicoleta Esinencu, o škandalóznom prípade, v ktorom otec odsekol prst svojmu synovi, pretože mu kradol peniaze, prepísanú na 388 päťeurových bankovkách. Dvojica prezentuje i prácu Politiques de l'amitie (2012), performovanú knihu od Jacquesa Derridu, rozstrihanú ručne na konfety. V tejto knihe Derrida pojednáva o hodnote priateľstva, jeho politických dôsledkoch a rodovej záťaži.

Free distribution of incomplete works (2018) Cesareho Pietroiustiho pozostáva z inštalácie 400 originálov kresieb vytvorených plameňom na papieri tintoretto 250 gr., očíslovaných a signovaných umelcom. Každá kresba obsahuje nasledujúcu vysvetlivku: "Táto kresba je nedokončená, a ako taká nemôže byť považovaná za umelecké dielo. Ten, kto túto kresbu získa, sa zaväzuje, že ju dokončí spálením tohto celého papieru. Každé iné použitie tejto kresby ako umeleckého diela je neplatné." Návštevníci výstavy si môžu zobrať tieto kresby so sebou a podľa vlastného uváženia dielo dokončiť.

Stefanos Tsivopoulos predstavuje dielo History Zero (2013), pozostávajúce z videotrilógie a dokumentácie archívu Alternative Currencies. An Archive and A Manifesto. Dokumentácia archívu, prezentovaného ako tapeta na stene, reprezentuje nemonetárne ekonomické systémy z celého sveta. Rôzne príklady alternatívnych menových štruktúr sú skúmané na to, aby demonštrovali viaceré kreatívne možnosti, ktoré prekračujú dehumanizovanú peňažnú výmenu neoliberálneho trhu.
Videotrilógia kladie otázky o hodnote peňazí a rolách, ktoré zohrávajú peniaze v medziľudských vzťahoch. Zachytáva skúsenosti troch veľmi odlišných indivíduí: staršiu zberateľku umenia trpiacu demenciou, imigranta zbierajúceho po uliciach kovový odpad a umelca pracujúceho v meste.

 

Tento projekt podporili z verejných zdrojov:
Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj a Ars Bratislavensis
 

BKS_logo
BKS_logo