OSKÁR ČEPAN A VÝTVARNÉ UMENIE

14.5. 2019 | prezentácia | Vysoká škola výtvarných umení v spolupráci s vydavatľstvom Slovart a Nadáciou - Centrum súčasného umenia si Vás dovoľujú pozvať na uvedenie knihy OSKÁR ČEPAN A VÝTVARNÉ UMENIE.

Oskár Čepan a výtvarné umenie

Vysoká škola výtvarných umení v spolupráci s vydavatľstvom Slovart a Nadáciou - Centrum súčasného umenia si Vás dovoľujú pozvať na uvedenie knihy OSKÁR ČEPAN A VÝTVARNÉ UMENIE.

Utorok 14.5. 2019 o 17:00

Publikácia, ktorá vyšla v spolupráci s VŠVU, sa zameriava na výtvarno-teoretické myslenie Oskára Čepana, významného teoretika a historika literatúry a výtvarného teoretika i kritika. Kniha pozostáva z troch častí, prvá obsahuje Čepanove antológie venované ruským avantgardám, okrem iného aj doteraz nevydanú, počas normalizácie zošrotovanú edíciu Tatlinova iniciatíva. Druhú časť tvoria Čepanove štúdie o výtvarnom umení a úvodné slová k výstavám. Publikáciu uzatvárajú texty o Čepanovi – historicko-teoretické štúdie zhodnocujúce jeho neodškriepiteľný prínos do slovenskej výtvarnej kultúry a jej reflexie. 

Autormi knihy sú prof. PhDr. Marián Zervan, CSc. a Mgr. Norbert Lacko

Podujatím Vás prevedú: Marián Zervan, Norbert Lacko, Aurélia Garová, Lucia Gavulová, Tomáš Džadoň, Juraj Heger, Bohunka Koklesová