OPEN SEMESTER PARTY

4. 10. 2018 | event | Spoločné stretnutie študentov, pedagógov a nepedagogických zamestnancov VŠVU na začiatku zimného semestra 2018/19

Open semester party 2018/19_pozvánka
Open semester party 2018/19
Open semester party 2018/19
Open semester party 2018/19
Open semester party 2018/19
Open semester party 2018/19
Open semester party 2018/19
Open semester party 2018/19
Open semester party 2018/19

 

OPEN SEMESTER PARTY


Galéria MEDIUM a nádvorie VŠVU
Hviezdoslavovo nám 18, Bratislava

 

Milí študenti/tky, pedagogickí/é i nepedagogickí/é zamestnanci/kyne VŠVU,

Galéria MEDIUM opäť organizuje Open Semester Party 2018/19!
vo štvrtok 4. 10. 2018 v galérii a na nádvorí VŠVU budete hasiť smäd Zlatým dažďom, plniť žalúdky občerstvením a jesenný chlad zaháňať tancom na legendary VŠVU DJ/VJ zoskupenie Diskotékové počatie!

LINE UP :
18:00 - vernisáž UNDERGROUND IMAGES - Galéria MEDIUM
19:00 - DJ/VJ Diskotékové počatie
21:55 - posledný song
22:00 - koniec

Tešíme sa na Vás!