NERECYKLUJ! OPRAVUJ!

7. 6. 2018 - 10. 6. 2018 | výstava | Výstava študentov Autorského dizajnu z Katedry dizajnu VŠVU v rámci Bratislava Desgn Week 2018

NERECYKLUJ! OPRAVUJ!
NERECYKLUJ! OPRAVUJ!
NERECYKLUJ! OPRAVUJ!
NERECYKLUJ! OPRAVUJ!
NERECYKLUJ! OPRAVUJ!
NERECYKLUJ! OPRAVUJ!
NERECYKLUJ! OPRAVUJ!

NERECYKLUJ! OPRAVUJ!
DESIGN WEEK 2018


vernisáž: 7.6.2018 o 16:45hod
trvanie výstavy: 8. 6. - 10. 6. 2018
počas výstavy je Galéria MEDIUM otvorená od 11:00 do 19:00
Galéria MEDIUM (vstupný priestor), Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
vystavujúci: študenti predmetu Autorský dizajn z Katedry dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
kurátorka: Sylvia Jokelová

Oprava bola v minulosti rozšíreným spôsobom, ako predĺžiť životnosť predmetov. V dobe hyperkonzumerizmu však stratila svoje opodstatnenie. V čase, keď je požiadavka na ekologicky zodpovedný prístup k dizajnu veľmi aktuálna, môže byť oprava kreatívnou výzvou vrátiť nefunkčnému, zastaralému alebo neatraktívnemu produktu hodnotu prostredníctvom dizajnérskeho zásahu.
Študenti predmetu Autorský dizajn z Katedry dizajnu VŠVU v Bratislave pod vedením doc. Mgr. art. Sylvie Jokelovej prezentujú na tohoročnom Bratislava Design Week svoje individuálne postoje k zadanej téme.