NEFUNKČNÉ MYŠLIENKY

19. 6. 2018 | diskusia | Definícia nefunkčných myšlienok súvisí s vlastnou situáciou jednotlivca. Je to spôsob pozorovania fragmentov reality, vytvárania súvislostí medzi udalosťami, ľuďmi, miestami, postrehmi, vierami, atď.

Cesare Pietroiusti
Cesare Pietroiusti a Lýdia Pribšová
Cesare Pietroiusti
Cesare Pietroiusti
Lýdia Pribišová a Cesare Pietroiusti
Cesare Pietroiusti
Cesare Pietroiusti
Cesare Pietroiusti

NEFUNKČNÉ MYŠLIENKY


diskusia s Cesare Pietroiusti

štvrtok 28. 6. 2018 o 17:00hod
Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
Diskusia je realizovaná v rámci výstavy Questioning Values


Definícia nefunkčných myšlienok súvisí s vlastnou situáciou jednotlivca. Je to spôsob pozorovania fragmentov reality, vytvárania súvislostí medzi udalosťami, ľuďmi, miestami, postrehmi, vierami, atď. Za nefunkčnú sa dá považovať každá myšlienka, ktorú priamo nedeterminuje vykonávanie činnosti, a teda sa objavuje bezdôvodne.

Imaginatívna oblasť nefunkčného myslenia sa netýka len konkrétnej kategórie ľudí (napr. umelcov či psychopatov), ale vyskytuje sa u každého. Vo väčšine prípadov takéto myšlienky zaháňame alebo ignorujeme, pretože ich vnímame ako niečo rušivé, čo parazituje na mechanizmoch mentálnej koncentrácie, keď sa snažíme sústrediť na prácu či štúdium.

Nefunkčná myšlienka sa môže objaviť v akejkoľvek situácii, hoci sa zvykne prejavovať najmä vtedy, keď sme nesústredení. Objavuje sa, keď nie sú externé a interné perceptívne údaje výrazne riadené určitým cieľom, napríklad pri dlhom čakaní alebo osamotenej jazde autom. Takéto myšlienky sa veľmi zriedka v našej individuálnej pamäti zachovajú. Pokiaľ si ich nezapíšeme, či inak nezaznamenáme, zvyknú zakrátko zmiznúť. Tento proces vymazania funguje podobne ako pri zabúdaní snov.

Jednou z hlavných ideí za touto prácou je možnosť vytvoriť umelecké dielo, ktoré koncentruje pozornosť na nefunkčné myšlienky. Autor sa pokúša tieto myšlienky lepšie vyjadriť budovaním komunikačného kontextu, v ktorom ich dokážu ostatní rozpoznávať ako súčasť spoločného dedičstva. Tento prieskum nanajvýš poukazuje na možnú existenciu psychickej dimenzie, ktorá sa vo všeobecnosti ignoruje.

Cesare Pietroiusti je umelec, ktorý žije a pracuje v Ríme. Zaoberá sa najmä problematickými a paradoxnými situáciami, ktoré sa skrývajú za bežnými vzťahmi a každodennými úkonmi. Prostredníctvom performatívnych akcií skúma vzťahy medzi logikou ekonómie, trhom a hodnotou umenia ako ju vnímame. Pietroiusti získal koncom 70tych rokov vzdelanie ako lekár, so špecializáciou v odbore psychiatrie. Jeho umelecká publikácia Pensieri non-funzionali (1997) - Non Functional Thoughts (2000) (Nefunkčné myšlienky) dokumentuje mnohé z jeho projektov (www.nonfunctionalthoughts.net). Od roku 1977 sa Pietroiusti podieľal na skupinových aj samostatných výstavách, vrátane „Exhibit A“ (Serpentine Gallery, London, 1992); Bienále Benátky (1990, 1999, 2003); Bienále Tirana (2005), Performa 07, New York (2007) a Bienále Atény (2009). V roku 2007 založil v Bratislave (v spolupráci s galériou Space s Jurajom Čarným, Dianou Majdákovou a Lýdiou Pribišovou) virtuálnu galériu Evolution de l’Art http://www.evolutiondelart.net. Pietroiusti je jedným zo zakladateľov inštitúcie Fondazione Lac o Le Mon (2015 - dodnes), ktorá pôsobí v starom dome na juhu Talianska a stala sa priestorom umeleckého výskumu a experimentálnej a interdisciplinárnej pedagogiky.

Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj a Ars Bratislavensis