MAĽBA

25. 5. 2018 - 24. 6. 2018 | výstava | Samostatná výstava autorskej dvojice Blažo - Kochan, v ktorej ide o silnú dávku šťavnatej expresívnej figurácie a mnohých experimentálnych polôh súčasnej maľby. Autori vytvárajú vlastnú divokú „jazdu“ médiom maľby – nekontrolovanú, bláznivú cestu obrazmi s nespútanou kreativitou a nalomenou dadapoetikou.

Martin Kochan – MAĽBA_pozvánka
MAĽBA_vernisáž
MAĽBA_vernisáž
MAĽBA_vernisáž
MAĽBA_vernisáž
MAĽBA_vernisáž
MAĽBA_vernisáž
MAĽBA_vernisáž
MAĽBA_vernisáž
MAĽBA_vernisáž
MAĽBA_vernisáž
MAĽBA_vernisáž
MAĽBA
Martin Kochan – MAĽBA
Martin Kochan – Pieta, 2010, akryl
Martin Kochan – MAĽBA
Martin Kochan – MAĽBA
Martin Kochan – MAĽBA
Martin Kochan – MAĽBA
Martin Kochan – MAĽBA
Martin Kochan, Cyril Blažo – MAĽBA
Martin Kochan, Cyril Blažo – MAĽBA
Martin Kochan, Cyril Blažo – MAĽBA
Martin Kochan, Cyril Blažo – MAĽBA
Martin Kochan, Cyril Blažo – MAĽBA
Martin Kochan, Cyril Blažo – MAĽBA
Martin Kochan – MAĽBA
Martin Kochan, Cyril Blažo – MAĽBA
Martin Kochan – MAĽBA
Cyril Blažo, Martin Kochan – MAĽBA
Martin Kochan, Cyril Blažo – MAĽBA
Martin Kochan, Cyril Blažo – MAĽBA

 

MAĽBA

autori: Cyril Blažo a Martin Kochan
kurátor: Vladimír Beskid
vernisáž: 24. 5. 2018 o 18:00 hod
trvanie výstavy: 25. 5. - 24. 6. 2018
 

Výstavný projekt s názvom Maľba je výsledkom spoločnej tvorby výtvarného "tandemu": Cyril Blažo a Martin Kochan. Je pokračovaním ich 3 predchádzajúcich projektov (Skulptúry, Fotky a Pub Art). Ide o silnú dávku šťavnatej expresívnej figurácie a mnohých experimentálnych polôh súčasnej maľby. Autori vytvárajú vlastnú divokú „jazdu“ médiom maľby – nekontrolovanú, bláznivú cestu obrazmi  s nespútanou kreativitou a nalomenou dadapoetikou. Ide im pritom o živú a živelnú rozmanitosť a „testovanie“ možností súčasnej maľby na pozadí silnej lekcie moderny. Formátujú maľovanie na rozličné podklady: nielen na plátno, či papier, ale najmä na hliníkové tlačiarenské listy, maľby na žuvačky, či staré tlače, na zadnú stranu plátna, na blindrám a pod. Ide zároveň aj o tvorbu rozličnými neklasickými prostriedkami: maľba fixami, farbami priamo z tuby, maľba sprejmi, dymovnicami, maľba čokoládou, perím atď. Osobitý je aj kolorit prostredí,   kde najčastejšie vznikajú ich spoločné obrázky. Ide často o reakciu, či kreáciu vo verejnom priestore, alebo v miestnych trnavských krčmách a lokálnych puboch (preto ten pub(lic) art). Uplatňujú pritom celistvý „alko-holistický“ prístup. Výsledný výtvor sa teda rodí spontánne zo vzájomnej tvorby, dokresľovania, v komunikácií aj prekrikovaní oboch aktérov. Vzniká tak plnofarebná koláž humorných stretnutí a scénok, ironických skečov, intervencií a komentárov. Čo nápad, to veľký blokbastard maľby...

 

Mgr. art. Cyril Blažo, ArtD., narodený 1970 v Bratislave, absolvent  VŠVU v Bratislave (1988 – 1994). V roku 2009 tamtiež ukončil doktorandské štúdium. Od roku 1999 je pedagógom na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Žije a tvorí v Bratislave a v Trnave.

Mgr. MgA. Martin Kochan, narodený 1981 v Trnave, absolvent Pedagogickej fakulty TU v Trnave (2002-07) a Fakulty výtvarných umení VUT v Brne (2008 – 2010). V roku 2014 bol finalistom Ceny Oskara Čepana. Žije a tvorí v Trnave.


Zo spoločných výstav Blažo - Kochan:  2012 – Skulptúry, Amt Project Bratislava; 2014 – Fotky, kníhkupectvo AF Trnava; 2014-15 – Pub art, Stredoslovenská galéria Banská Bystrica; 2016 – Pub art, Galéria Photoport Bratislava; 2017 - Pub art, Galéria SI Budapešť; 2018 – Maľba, galéria Medium Bratislava; v roku 2017 vyšla publikácia Cyril Blažo - Martin Kochan: PUB ART, text Mira Keratová, vydavateľ: Photoport / Slovart Bratislava.

 

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.
Repríza výstavy Blažo-Kochan: Maľba sa uskutoční v mesiacoch október-november 2018 v Galérii Slovenského inštitútu v Prahe.

 

BKS_logo
BKS_logo