KONZEKVENCIE EDUKÁCIE V: Ako zvládnuť prokrastináciu?

23. 10. 2018 | workshop | Píšem seminárky na poslednú chvíľu? Stále som ešte nezačal pracovať na svojom projekte, bakalárke alebo diplomke? Odkladám dlhoočakávané návštevy u príbuzných? Musím sa nútiť do učenia či práce, ale nakoniec aj tak strávim čas radšej na facebooku? A chcem to zmeniť?

Marek Urban
Marek Urban

KONZEKVENCIE EDUKÁCIE V.
Ako zvládnuť prokrastináciu?

workshop

utorok 23. 10. 2018 o 17:00
lektor: Marek Urban

Píšem seminárky na poslednú chvíľu? Stále som ešte nezačal pracovať na svojom projekte, bakalárke alebo diplomke? Odkladám dlhoočakávané návštevy u príbuzných? Musím sa nútiť do učenia či práce, ale nakoniec aj tak strávim čas radšej na facebooku? A chcem to zmeniť?

Profesionálny životný a prechodový kouč, mentor Marek Urban je tiež výskumník v sociálnej psychológii (kvalitatívny výskum sociálnych reprezentácií) a aplikovanej antropológii (spôsob, ako používať vedecké metódy na pochopenie a riešenie problémov reálneho života). Momentálne pôsobí ako pedagóg a vedec na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, venuje sa výskumu rozvíjania nadania a tomu, ako nás naše skúsenosti s médiami či umením ovplyvňujú pri stávaní sa samými sebou.

Konzekvencie edukacie V._2
Konzekvencie edukacie V._2

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Bratislavský samosprávny kraj

BKS_logo
BKS_logo