KONZEKVENCIE EDUKÁCIE IV: Iná paradigma vzdelávania

16. 10. 2018 | prednáška | Iná paradigma vzdelávania - slobodné školy. Mocenský verzus rešpektujúci model medziľudských vzťahov. Biologické podmienky učenia (ako funguje mozog, uspokojovanie potrieb, synchronizácia vnútorného zrenia s vonkajšími podnetmi). Vonkajšia motivácia (odmeny, pochvaly a tresty) vo výchove a vzdelávaní. Postoj k študentom ako určujúci faktor vyučovania.

Jana Nováčková
Jana Nováčková

 

KONZEKVENCIE EDUKÁCIE 4.
Iná paradigma vzdelávania

prednáška

utorok 16. 10. 2018 o 17:00hod
prednáša: Jana Nováčková

Iná paradigma vzdelávania - slobodné školy. Mocenský verzus rešpektujúci model medziľudských vzťahov. Biologické podmienky učenia (ako funguje mozog, uspokojovanie potrieb, synchronizácia vnútorného zrenia s vonkajšími podnetmi). Vonkajšia motivácia (odmeny, pochvaly a tresty) vo výchove a vzdelávaní. Postoj k študentom ako určujúci faktor vyučovania.

PhDr. Jana Nováčková, CSc.je psychologička, spoluautorka knihy a kurzov Respektovat a být respektován. Je taktiež autorkou publikácie Mýty ve vzdělávání. Prax získala počas práce v poradenstve, pôsobila taktiež v psychologickom výskume. Od r. 1990 sa aktívne venuje lektorskej činnosti. Podieľala sa na medzinárodnom projekte Zdravá škola. Preložila knihu S. Kovalikovej Integrovaná tematická výuka. Publikovala sériu článkov v odbornej i popularizačnej tlači, vystupuje na konferenciách, približuje verejnosti myšlienky týkajúce sa zmeny vzdelávania. 

Projekt podporil z verejných zdrojov Bratislavský samosprávny kraj

BKS_logo
BKS_logo