KONZEKVENCIE EDUKÁCIE III: Absolventky VŠVU o stave VŠVU

9. 10. 2018 | diskusia | Ako sa mení pohľad na Vysokú školu výtvarných umení po štúdiu, najmä ak absolventi študovali na ďalšej škole v zahraničí? V čom by sa mohla VŠVU zlepšiť, posunúť, zosúčasniť? Aké iné prístupy k umeleckému vzdelávaniu sa dajú zvoliť a akú rolu v tom všetkom zohrávajú študenti? Aký je život a realita po škole?

Konzekvencie edukácie III
Konzekvencie edukácie III

KONZEKVENCIE EDUKÁCIE III.
Absolventky VŠVU o stave VŠVU

diskusia

utorok 9. 10. 2018 o 17:00
hosťky: Anna Cséfalvay, Ľudmila Hrachovinová, Vlasta Kubušová
moderátorka: Michaela Kučová


Ako sa mení pohľad na Vysokú školu výtvarných umení po štúdiu, najmä ak absolventi študovali na ďalšej škole v zahraničí? V čom by sa mohla VŠVU zlepšiť, posunúť, zosúčasniť? Aké iné prístupy k umeleckému vzdelávaniu sa dajú zvoliť a akú rolu v tom všetkom zohrávajú študenti? Aký je život a realita po škole?

Anna Cséfalvay študovala architektonickú tvorbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, po ukončení bakalárského štúdia v ateliéri Petra Steca, pokračovala na Akadémii umenia vo Viedni, kde v rámci magisterského štúdia absolvovala aj erasmus v Berlíne na UdK a výmenný semester na sochárskej tvorbe pod vedením rakúskeho umelca, Heima Zoberniga. Po škole sa stala architektkou na volnej nohe, v práci sa venuje hlavne novým technológiám - ako napríklad architektúra vo virtuálnej realite. Je spoluzakladateľkou tvorivého zoskupenia WOVEN, ktoré funguje od roku 2010. Okrem vlastnej tvorby malých intervencií a inštalácií, od roku 2013 WOVEN každoročne organizuje aj letnú školu pre architektov a dizajnérov pod názvom [1:1] WORKSHOP.

Ľudmila Hrachovinová vyštudovala bakalárske a magisterské štúdium v rokoch 2003 až 2008 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na odbore maľba. Potom žila a tvorila niekoľko rokov v Prahe. V roku 2015 nastúpila na magisterské štúdium na Royal Institute of Art v Štokholme, kde skončila v roku 2017. Žije a tvorí v Bratislave a v Štokholme.

Vlasta Kubušová žije striedavo v Bratislave a v Berlíne. Absolvovala magisterské štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v obore Filmová produkcia, študovala Industriálny dizajn na VŠVU aj na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Magisterské štúdium v obore Dizajn ukončila na Universität der Künste v Berlíne. V roku 2014 spoluzaložila neziskovú platformu Midl, ktorá sa venuje vzdelávaniu v oblasti umenia a dizajnu na Slovensku. Vďaka Midl sa uskutočňujú na Slovensku podujatia ako Creative Mornings Bratislava, Jazykokuchyňa a konferencia In the Midl Design Forum, ktorá je jediným medzinárodným odborným podujatím a networkingovou platformou zameranou na teoretickú a praktickú reflexiu tvorby a trendov v oblasti produktového dizajnu. Vlastin magisterský projekt Crafting Plastics!, ktorý sa rozvinul do založenia dizajnérskeho štúdia crafting plastics! studio, začal skúmať ekologické plasty a ich aplikácie do produktov denného využitia.

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Bratislavský samosprávny kraj

BKS_logo
BKS_logo