KONZEKVENCIE EDUKÁCIE I: Vnútorná motivácia - podpora autonómie

25. 9. 2018 | prednáška/workshop | Potrebujú skutočne študenti zadania, semestrálne témy, skúšky, zápočty, aby študovali a tvorili? Ako sa vnútorne motivovať? Ako zistiť, čo skutočne chceme robiť? Čo podporuje a čo brzdí našu motiváciu? Opíšeme si tri základné psychické potreby: autonómiu, kompentenciu a vzťahovosť. Povieme si, čo sa s nami deje ak sa vnútorná motivácia blokuje a ako sú na tom slovenskí študenti.

Martin Kuruc
Martin Kuruc

KONZEKVENCIE EDUKÁCIE I.
Vnútorná motivácia - podpora autonómie


prednáška/workshop

utorok 25. 9. 2018 o 17:00
prednáša: Martin Kuruc

Potrebujú skutočne študenti zadania, semestrálne témy, skúšky, zápočty, aby študovali a tvorili? Ako sa vnútorne motivovať? Ako zistiť, čo skutočne chceme robiť? Čo podporuje a čo brzdí našu motiváciu? Opíšeme si tri základné psychické potreby: autonómiu, kompentenciu a vzťahovosť. Povieme si, čo sa s nami deje ak sa vnútorná motivácia blokuje a ako sú na tom slovenskí študenti.

Martin Kuruc učí tak študentov, ako aj ich učiteľov. Zameriava sa hlavne na tzv. mäkké zručnosti a mediáciu. Rozumie vývinu dieťaťa, rôznym poruchám, práci v skupinách. Aktuálne pôsobí ako pedagóg na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Sústredí sa na témy seba-regulácia a motivácia, výchova k zodpovednosti a samostatnosti, či pedagogická diagnostika porúch správania. Svoje expertné rady okrem Indície momentálne poskytuje aj Živici, Teach for Slovakia či Nadácii Pontis. Je veľký sympatizant lenivého rodičovstva, Montessori pedagogiky a školy Summerhill.

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Bratislavský samosprávny kraj  

BKS_logo
BKS_logo