KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA

1. 8. - 26. 8. 2018 | výstava | Kurátorský projekt Márie Janušovej má za cieľ poukázať na líniu súčasného vizuálneho umenia, ktorej tvorba je charakteristická konceptuálnym prístupom, relevanciou formy či poetickým výrazom diel

KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA_vernisáž
KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA_pozvánka
KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA_vernisáž
Jaroslav Kyša – Dážď, krištáľová živica, okno
Jaroslav Kyša – Dážď, krištáľová živica, okno
Jaroslav Kyša – Dážď, krištáľová živica, okno
František Demeter – Bez ohľadu na to, aké zmeny urobíte, sú spôsobilé byť konečnými, site specific inštalácia, sadrokartónový CD profil
Jaroslav Kyša – Dážď, krištáľová živica, okno
Jaroslav Kyša – Dážď, krištáľová živica, okno
Jaroslav Kyša – Dážď, krištáľová živica, okno
Jaroslav Kyša – Dážď, krištáľová živica, okno
Jaroslav Kyša – Dážď, krištáľová živica, okno
Rastislav Podhorský, Anna Hulačová – vľavo: Anna Hulačová - Fabrika, 2016, cement, ceruza, papier, hliník, hlina / vpravo: Rastislav Podhorský - Drôt, 2016, akryl a olej na drevotrieske
Anna Hulačová – Fabrika, cement, ceruza, papier, hliník, hlina
Anna Hulačová – Fabrika, cement, ceruza, papier, hliník, hlina
Anna Hulačová – Fabrika, cement, ceruza, papier, hliník, hlina
Anna Hulačová – Fabrika, cement, ceruza, papier, hliník, hlina
Rastislav Podhorský – Útulňa II., tmel na dreve, šelak
Anna Hulačová, Rastislav Podhorský – vľavo: Anna Hulačová - Bez názvu, 2018, betón / vpravo: Rastislav Podhorský - Útuľňa II., 2018, tmel na dreve, šelak
Anna Hulačová – Bez názvu, betón
KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA_vernisáž
Anna Hulačová, Viktor Kopasz – vľavo: Viktor Kopasz - Prolonged Identity, 2018, digitálna tlač na lamine, kov, polystyrén / vpravo: Anna Hulačová - Bez názvu, 2018, betón
KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA_vernisáž
Jaroslav Kyša – Alej, magnety, hliník
Jaroslav Kyša – Alej, magnety, hliník
Viktor Kopasz – Prolonged Identity, digitálna tlač na lamine, kov, polystyrén
KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA_vernisáž
Viktor Kopasz – Prolonged Identity, digitálna tlač na lamine, kov, polystyrén
Viktor Kopasz – Prolonged Identity, digitálna tlač na lamine, kov, polystyrén
KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA_vernisáž
KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA_vernisáž
Viktor Kopasz – Prolonged Identity, digitálna tlač na lamine, kov, polystyrén
Anna Hulačová – Kyklop, betón, akrylový tmel, digitálna tlač na hliníku
Rastislav Podhorský – Posteľ II., brúsny papier, šelak, akryl a tmel na styrodure
KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA_vernisáž (Rastislav Podhorský, František Demeter, Mária Janušová, Jana Kapelová, Viktor Kopasz)
KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA_vernisáž (Rastislav Podhorský, František Demeter, Mária Janušová)
KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA_vernisáž
KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA_vernisáž
Juraj Gábor – Stúpanie, site specific inštalácia, práškový pigment
Juraj Gábor – Stúpanie, site specific inštalácia, práškový pigment
Juraj Gábor – Stúpanie, site specific inštalácia, práškový pigment
Juraj Gábor – Stúpanie, site specific inštalácia, práškový pigment
Juraj Gábor – Stúpanie, site specific inštalácia, práškový pigment
František Demeter – Bez ohľadu na to, aké zmeny urobíte, sú spôsobilé byť konečnými, site specific inštalácia, sadrokartónový CD profil

 

KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA


Autorka a autori: František Demeter, Juraj Gábor, Anna Hulačová, Viktor Kopasz, Jaroslav Kyša, Rastislav Podhorský
Kurátorka: Mária Janušová
Grafický vizuál: Aurélia Garová & Tereza Maco

Vernisáž: utorok, 31. júl 2018 o 18:00hod
Výstava potrvá do 26. augusta 2018
Galéria Medium, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Výstavný projekt s názvom Konštruktívna lyrika pôvodne vznikol pre Galériu mesta Plzeň, kde bol realizovaný v júni 2017. Výstava v galérii Medium napriek tomu nezastáva funkciu reinštalácie plzenskej prezentácie, ale ide tu o pokračovanie kurátorského uvažovania o špecifickej problematike. Zatiaľ čo v Plzni bol projekt výhradne zameraný na predstavenie súčasného slovenského umenia, v bratislavskej verzii je predstavený koncentrovanejší výber autorov, ktorý sa taktiež rozširuje aj o umelcov pôsobiacich na českej scéne – o Annu Hulačovú a Viktora Kopasza. Rovnako selekcia diel nie je totožná s minuloročným výstupom, prezentujú sa tu odlišné diela, pochádzajúce zväčša z nedávnej alebo úplne čerstvej umeleckej produkcie, ktoré vznikli špeciálne pre aktuálnu výstavu. Z predchádzajúceho ročníka zostal nezmenený len názov projektu, ktorý výstižne reflektuje jeho koncepčné uchytenie, teda spojenie premyslenosti či stratégie s poetickosťou.
Konštruktívna lyrika sa zaoberá vizuálnou tvorbou, ktorá je charakteristická konceptuálnym prístupom, relevanciou formy, ako aj poetickým výrazom diel. Prezentovaní autori sa teda programovo opierajú o tri základné princípy: koncept, formu a cit, a to i napriek tomu, že tieto roviny sú samé o sebe vzájomne protichodné. Koncept sa vo všeobecnosti chápe ako opak formy, taktiež aj citu; rovnako forma je v zmysle vonkajšej stránky alebo hmoty protikladom toho vnútorného, nemateriálneho (idey, citu). Pre vybraných predstaviteľov je príznačný zdĺhavý, kontemplatívny tvorivý proces, pri ktorom sa mimo samotnej podstaty diela – nosnej idey dôkladne zaoberajú aj formálnym spracovaním, kompozičným rámcom, použitou farebnosťou, technikom či materiálom. Zároveň pri práci s vizuálnou stránkou diela mu dodávajú určitý senzitívny aspekt, subjektívne vyjadrenú expresívnosť, prostredníctvom čoho pôsobí na diváka poeticky, taktiež osobnejšie a asociatívnejšie a je i de facto ľahšie čitateľné. Tvorba vybraných autorov je výsledkom premyslenej stratégie, hĺbavej procesuálnosti či rukodielnosti.
Výstava si dáva za cieľ vysledovať prítomnosť uvedenej trojice prvkov (koncept, forma, cit) na príklade tvorby mladšej a strednej generácie autorov. Je ale naozaj možné nájsť všetky tri zmienené princípy, rovnomerne zastúpené v produkcii súčasného vizuálneho umenia, v ktorom prevláda strohý postkonceptualizmus či plytký estetizmus? Konštruktívna lyrika prezentuje tvorbu umelcov, ktorých síce spájajú všetky tri prvky, každý však v inej miere a odlišnej podobe.

Tento projekt podporili z verejných zdrojov: Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj  

BKS_logo
BKS_logo

 

KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA_TA3
KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA_TA3

reporáž z výstavy na TA3 (23:32min)