Kapitoly ku kritike umenia na Slovensku

25. 4. 2018 | prednáška | Príspevok je sondou do problematiky dejín kritiky výtvarného umenia, kladie si za cieľ preskúmať podmienky jej existencie, priblížiť vybrané osobnosti a ich kritické koncepcie, priniesť sumár informácií z dosiaľ nespracovanej oblasti slovenskej umenovedy

Kapitoly ku kritike
Kapitoly ku kritike

Kapitoly ku kritike umenia na Slovensku

prednáška

autorka: Mgr. Silvia L. Čúzyová, PhD.
v stredu 25. 4. 2018 o 17:00hod
Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava


Čo je to kritické myslenie? Na čo je kritika umenia a aké má u nás historické podoby? Položíme si otázku: kto písal, o čom písal,
o čom nepísal, ako písal o umení a prečo?
Príspevok je sondou do problematiky dejín kritiky výtvarného umenia, kladie si za cieľ preskúmať podmienky jej existencie, priblížiť vybrané osobnosti a ich kritické koncepcie, priniesť sumár informácií z dosiaľ nespracovanej oblasti slovenskej umenovedy.

Mgr. Silvia L. Čúzyová, PhD. (1981, Piešťany)
Magisterské štúdium skončila na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore Dejiny umenia a kultúry (prof. Milan Hamada);v doktorandskom štúdiu pokračovala na Katedre teórie dejín umenia a architektúry Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (prof. Marian Zervan). Aktuálne pôsobí ako výskumný pracovník v Centre výskumu VŠVU v Bratislave.
Venuje sa historiografii dejín umenia na Slovensku najmä v dekádach: 40. roky, 60. roky, 90. roky 20. storočia a kurátorskej práci v oblasti súčasného slovenského umenia.

 

Z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia