GLITCH

16. 1. - 17. 2. 2019 | výstava | Samostatná výstava Márie Kováčik s názvom Glitch predstavuje viacero mikropríbehov maľovaných na ploche dvojkrídlového paravanu

Mária Ustaníková Kováčik – GLITCH_pozvánka
GLITCH_vernisáž
GLITCH_vernisáž
GLITCH_vernisáž
GLITCH_vernisáž
GLITCH_vernisáž
GLITCH_vernisáž
GLITCH_vernisáž
Mária Ustaníková Kováčik – GLITCH_vernisáž
Mária Ustaníková Kováčik – GLITCH_vernisáž
Mária Ustaníková Kováčik – GLITCH_vernisáž
Mária Ustaníková Kováčik – GLITCH_vernisáž
Mária Ustaníková Kováčik – GLITCH_vernisáž
Mária Ustaníková Kováčik – GLITCH
Mária Ustaníková Kováčik – GLITCH
Mária Ustaníková Kováčik – GLITCH
Mária Ustaníková Kováčik – GLITCH
Mária Ustaníková Kováčik – GLITCH
Mária Ustaníková Kováčik – GLITCH
Mária Ustaníková Kováčik – GLITCH
Mária Ustaníková Kováčik – GLITCH
Mária Ustaníková Kováčik – GLITCH
Mária Ustaníková Kováčik – GLITCH

GLITCH

autorka: Mária Kováčik, rod. Ustaníková
kurátorka: Miroslava Urbanová
vernisáž výstavy: 15. 1. 2019 o 18:00hod
trvanie výstavy: 16. 1. - 17. 2. 2019
veľkosť výstavného priestoru: small


Výstavný projekt Márie Kováčik s názvom Glitch predstavuje viacero mikropríbehov na ploche dvojkrídlovej konštrukcie. Na prvý pohľad rozpoznateľným námetom je človek v krajine, no scény majú ďaleko od výletníckej idyly. 240 monochrómnych podsvietených obrazov na zmršťujúcej fólii sa viac než klasickým maliarskym žánrom podobá mediálnym obrazom každodenných katastrof. Paravánová konštrukcia, spoločne s naratívnym maliarskym prevedením, má svoje vizuálne paralely vo východoázijskom umení. Jednotlivé políčka však svojím obsahom odkazujú aj na tradičnú líniu európskej maľby, kde sa ľudské a prírodné stretáva vo vzájomných premenlivých vzťahoch. Tie v súčasnosti podliehajú novej redefinícii v súvislosti s deštruktívnym vplyvom ľudskej aktivity na svoje okolie.
Máriine práce sa venujú skôr odvráteným stránkam ľudského bytia – v jej záverečnej práci na VŠVU v Bratislave bola jej témou agresia - no v rámci uchopenia tzv. bigger picture nezabúda na krehkosti a radosti človeka-milión. Ten/tá sa objavuje v scénach, ktorých časť obrazovej informácie sa reprodukovaním a technikou spracovania stráca. Niektoré detaily sa zviditeľňujú, ďalšie prelínajú, znejasňujú. V technickej terminológii znamená glitch poruchu, dočasnú chybu. Niektorých divákov tieto vizuálne vzruchy hnevajú, iní ich vnímajú periférne, odolní voči nedokonalostiam každodennosti. Aká je naša citlivosť na zmeny? Čo nami dokáže ešte pohnúť?

text: Miroslava Urbanová

kovacikmaria.sk