Galéria Artotéka

Galéria Artotéka
Galéria Artotéka

Galéria Artotéka bola od februára 2011 do konca roku 2014 pridruženým výstavným priestorom Vysokej školy výtvarných umení v podkroví budovy Mestskej knižnice v Bratislave. V komorných priestoroch predstavila svoju aktuálnu tvorbu najmladšia generácia v podobe študentiek/študentov a absolventiek/absolventov magisterského i doktorandského štúdia VŠVU. Výstavy mali častokrát medzníkový, memoárový, overovací či potvrdzovací charakter, ale aj experimentálne "uletenú" formu umeleckej prezentácie.