EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA

16.3.2018 | prednáška | Prof. Nuit Banai osvetlí niektoré z kľúčových pojmov súčasnej teórie - ľud, kultúrne občianstvo, populizmus, hranice, exil, diaspora, migrácia a ľudské práva

Nuit Banai
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA (Nuit Banai a Daniel Grúň)
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA

 

EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA

dňa: 16. marec 2018 o 10:00hod
autorka: Nuit Banai

Prednáška vrámci kurzu VŠVU Contemporary Art and the Political, ktorý bude zameraný na vzťah estetiky a politiky na poli súčasného umenia. Bližšie sa rameriava na otázky produkcie súčasného umenia a vzťah k mocenským štruktúram globalizácie, aké modely identity a subjektivity ponúka produkcia súčasného umenia, ako súčasné umenie využíva mediálnu kultúru, marketingové kanály, reklamu, publicitu a sociálne médiá. Prof. Nuit Banai osvetlí niektoré z kľúčových pojmov súčasnej teórie - ľud, kultúrne občianstvo, populizmus, hranice, exil, diaspora, migrácia a ľudské práva - na príklade textov významných mysliteľov a vybraných prípadových štúdií zo súčasného umenia.
Prednáška bude v anglickom jazyku.

viac o prednáškach