END SEMESTER PARTY

24. 5. 2018 | event | Rozlúčenie sa študentov, pedagógov a zamestnancov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na konci letného semestra, pred odchodom na trojmesačné prázdniny

END SEMESTER PARTY
END SEMESTER PARTY
END SEMESTER PARTY (príhovor rektora Stanislava Stankociho a vedúcej galérie Jany Kapelovej)
END SEMESTER PARTY
END SEMESTER PARTY
END SEMESTER PARTY
END SEMESTER PARTY
END SEMESTER PARTY
END SEMESTER PARTY
END SEMESTER PARTY
END SEMESTER PARTY
END SEMESTER PARTY
END SEMESTER PARTY
END SEMESTER PARTY
END SEMESTER PARTY
END SEMESTER PARTY (Ľubo Burg a Pjoni)
END SEMESTER PARTY (Ľubo Burg a Pjoni)
END SEMESTER PARTY (Ľubo Burg a Pjoni)
END SEMESTER PARTY (Ľubo Burg a Pjoni)
END SEMESTER PARTY
END SEMESTER PARTY
END SEMESTER PARTY
END SEMESTER PARTY (Ľubo Burg a Pjoni)
END SEMESTER PARTY (DJ a VJ Diskotékové počatie)
END SEMESTER PARTY (DJ a VJ Diskotékové počatie)
END SEMESTER PARTY
END SEMESTER PARTY
END SEMESTER PARTY

 

END SEMESTER PARTY


Galéria MEDIUM a nádvorie VŠVU
Hviezdoslavovo nám 18, Bratislava


Program:

18:00 dvojvernisáž v Galérii MEDIUM
MAĽBA (autori: Cyril Blažo a Martin Kochan, kurátor: Vladimír Beskid)
VIRIDIPLANTAE (autor: Marek Burcl)


18:30 výstava na nádvorí VŠVU
NEBULAE (TVAROVANÉ HMLOVINY) (autori: Katedra architektonickej tvorby VŠVU)

19:00 výstava v Galérii HIT
HYBRID IDENTITIES (autorka: Ieva Epnere, kurátorka: Lýdia Pribišová)

20:00 koncert
Ľubo Burgr & Pjoni hrajú Ali Ibn Rachid

21:00 DJ a VJ
Diskotékové počatie


výčap: Zlatý dážď