DISKURZ DIZAJNU: Grafický dizajnér autorom?

18. 10. 2018 | diskusia | Témou diskusného večera bude reflexia dizajnérskeho prístupu v kontexte absolventov Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Graficky dizajnér autorom?_pozvánka
Graficky dizajnér autorom?
Graficky dizajnér autorom? (Anna Ulahelová)
Graficky dizajnér autorom? (Anna Ulahelová, Juraj Blaško, Ľubica Segečová, Branislav Matis)
Graficky dizajnér autorom? (Juraj Blaško, Ľubica Segečová, Branislav Matis, Ján Šicko)
Graficky dizajnér autorom?
Graficky dizajnér autorom?
Graficky dizajnér autorom? (Anna Ulahelová, Juraj Blaško)
Graficky dizajnér autorom? (Branislav Matis, Ján Šicko, Martin Bajaník)
Graficky dizajnér autorom?
Graficky dizajnér autorom?

 

DISKURZ DIZAJNU: Grafický dizajnér autorom?

vo štvrtok 18. 10. 2018 o 18:00hod
moderátori: Anna Ulahelová a Branislav Matis
hostia: Ján Šicko, Juraj Blaško, Ľubica Segečová, Martin Bajaník

Srdečne Vás pozývame na moderovanú diskusiu doktorandky Katedry Vizuálnej komunikácie Anny Ulahelovej. Témou diskusného večera bude reflexia dizajnérskeho prístupu v kontexte absolventov Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.Tradícia tejto platformy ako užitej grafiky siaha až do roku 1957. Po roku 1989 sa rozvíjala tendencia grafického dizajnu, ktorý má bližšie k autorskému dizajnu a umeleckému ponímaniu profesie s vlastnými záujmami a hodnotami. Prečo k tomu došlo? Z akého dôvodu sa vyvinula preferencia kulturnej a estetickej hodnoty výstupu nad hodnotou komerčnou a komunikačnou (užívateľskou)? Je autorský prístup ešte aktuálnou výzvou v praxi na Slovensku?

O týchto otázkach budú diskutovať pozvaní grafickí dizajnéri – absolventi odboru.

Podujatie je sprievodným programom Národná cena za dizajn 2018, ktorej 15. ročník je venovaný komunikačnému dizajnu. 

Národnú cenu za dizajn spoločne udeľujú Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Od roku 2015 sa striedavo oceňuje produktový a komunikačný dizajn. Tento ročník patrí komunikačnému dizajnu a prácam, ktoré boli zrealizované v období počas rokov 2016 a 2017.

Aktuálne informácie o NCD2018-KD a sprievodnom programe sa dozviete na www.scd.sk/ncd
Prehľad prác, ktoré postúpili do finále NCD2018 si môžete pozrieť na www.ncd2018.tumblr.com.